Psychologie osobnosti – maturitní otázka ZSV (4)

 

Otázka: Psychologie osobnosti

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): alsk

 

 

 

 

Osobnost

  • Celoživotní vývoj – zraní (biologické), učení (interakce) už do prenatálního období

    • Vývoj plodu v těle matky

    • 9 kalendářních měsíců

    • Blastemové období

      • Odplodnění po 1. srdeční odezvy

    • Embryonální

      • Utváření nervového systému

      • Od 4. týdnu po 4 měsíce

    • Fetální období

      • Do porodu, dozrání orgánů

  • Novorozenecké

    • Do 6 týdnů

    • 22 hodin spánku

    • Poznávání, reflexy – dýchací, polykací, vyměšovací, sací, uchopovací, babinského

  • Kojenecké

    • Od 6 týdnu do 1 roku

    • Rychle roste

    • Zvedá hlavičku

    • 6. měsíc – sedí s oporou

    • 9. měsíc – chodí po 4

    • První krůčky, jemná motorika, zlepšování zraku, sluchu

    • Hmat – do pusy

    • To co nevidí – není

    • Řeč – začíná

  • Batolecí

    • Od 1 roku do 3 let

    • Zlepšování hrubé motoriky

    • Rozvíjí se řeč

    • Samo může chodit

    • Poznávání předmětu, času

    • Separační úzkost (po odchodu rodiče)

    • Období negativismu

      • Vzdorování odmlouvání

      • Osamocená hra, hra nápodobou dospělých, zvířat

  • Předškolní

    • 3-6 let

    • Zrychlená přeměna postavy -> 1. tvarová proměna postavy

      • Prodlužování trupu, končetin, zvýraznění krku a pasu

    • Činnost – hra – mění se sociální role

    • Loktabulace – lži kvůli nedostatku informací

  • Mladší školní věk

    • 6-11 let

    • Školní zralost

      • Tělesná

      • Kognitivní

      • Schopnost myšlenkových operací

      • Citová – sebekontrola

      • Sociální – kolektiv

      • Motivační – postoj ke škole

    • Změna denního režimu

    • Učení – nutná pozornost

    • Rozvoj myšlení

    • Rozvoj vztahů (egoismus -> přátelství)

  • Pubescence

    • Starší školní věk

    • 11-15 let

    • Spojen s pubertou

    • 2. tvarová proměna postavy

    • Tělesný růst, změna obličeje, přibývání hmotnosti

    • Velké množství hormonů pohlavních (testosteron, estrogen)

    • Sekundární pohlavní znaky

      • Růst ochlupení, hlas, růst

    • Dívky – dříve puberta

    • Vztah ke starší generaci : kritičnosti

    • Období druhého negativismu

    • Sekundární akcelerace – dlouhodobé zrychlení tělesného vývoje

    • Rozodování o profesním zaměření

    • Denní snění

    • Zlepšení logické paměti

  • Adolescence

    • 15-18/23 let

    • Středoškolák

    • Pak -> práce

    • -> Vš

    • Delší partnerské vztahy

    • Kritika od starší generace

      • Málo soc. zkušeností

    • Trend pozdního odchodu od rodičů

  • Dospělost

    • 18/22– 60 let

    • Raná: 18/22 – 35 let

      • První práce -> a postup v kariéře

      • Založení rodiny ->snaha ji uživit -> výrazně pozdní věk

      • Role rodičů ( 1. krize v man 3-7 rok)

    • Střední

      • 35-45 let

      • Samostatnější děti

      • Matky zpět do práce

      • Stabilizovaná soc. sítˇ

      • Úbytek výkonnosti

      • Druhá vývojová krize manželství 17, 25 let

      • Nevyhnutelnost stáří

      • Osamostatnění dětí

    • Pozdní

      • 45-60 let

      • Klesající pracovní výkonnost

      • Zdravotní problémy

      • Celkové „usazení se“

      • Dlouhodobá nezaměstanost x profesionálně na vrcholu

      • Pocit prázdného hnízda – odchod dětí

      • Role prarodičů

  • Stáří

    • 60-? let

    • Rané -75, pravé

    • Opotřebení jedince

    • Závislost na ostatních

    • Vyrovnávání se s nadcházející smrtí, smrt přátel, partnera

    • Pocit osamělosti

 

Teorie Osobnosti

  • Sigmund Freud

    • Zabývá se dětmi

    • Nezabývá se zdravými jedinci

    • Orální stadium

    • Anální stadium

      • Lakomý, puntičkář

    • Falické stadium

      • Oidipův a Elektřin komplex

    • Latence -> škola

    • Genitální stadium

  • Erik H. Erikson

    • Překonání překážky

    • Nedojde k tomu-> zabrzdění

  • Jean Piaget

    • Heteronomní – co po nás chce společnost

    • Autonomní (jednání) od 12 let – vytvoření vl. Názoru

    • Vývoj poznávacích funkcí

    • Morální vývoj dítěte

 

Struktura osobnosti

  • můžou se měnit některé složky

  • Schopnosti, rysy, temperant, charakter = psych. Vlastnosti

  • Motivy a postoje

  • Volné vastnosti

  • Vlohy a dispozice

    • Vrozené, dědičné

    • V příznivýc podmínkách -> schopnosti

      • Intelektové

      • Psychopotorické

      • Umělecké

  • Relativně stále rozložení jedince

  • Vnitřní uspořádání

  • Umožní vyvodit, co jedinec udělá

 

Schopnosti

  • Soubor předpokladů pro dosahování vysokého výkonu v urřitém oboru

  • Základ:

  • Vlohy – možnosti a meze vývoje

  • Nadané – nadprůměr

  • Talentované – vysoký nadprůměr

  • Vnímání, psychomotorika, inteligence

 

Temperament

  • Soubor vrozených vlastností vztahujících se k citovému reagování

  • Určuje intenzitu prožívání i projevy chování

  • Ovlivňován od narození

 

Typologické koncepce

  • Podle Hippokrata (5.stol.př.n.l) , Galeus (2.st.př.n.l.)

    • Podle tělesných šťáv

      • Sangvinik (sangvis – krev) – veselost, optimista, společenský

      • Flegmatik (flegma = hlen) – klidný, apatický, lhostejný

      • Cholerik (cholé=žluč) – vzteklý, agresivní, vvýrazná mimika

      • Melancholik (melaincholé=černá žluč) – ponurá, smutná nálad, pomalost, hluboké tvrdé city

  • Jung Carl Gustav

    • Extrovert – společenský, otevřený, výřečnost, činnorodost

    • Introvert – uzavírá do sebe sama

    • Zdrženlivost

  • Eysenck

    • Hierarchický model struktury osobnosti

    • 4 typy temperamentu (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik), a to tak, že je dal do souvislosti s emoční stabilitou / labilitou (typ nervové soustavy) vs. introverze / extroverze (typ duše)

  • Ernst Kretschmer

    • Konstituční typologie

    • Vychází ze stavby těla

    • Piknik – větší objem hrudníku, kulatá hlava, otevřený, společ., citově kolísavý

    • Astenik (leptosom) – vyšší stíhlá, „anorektický typ“, precilivělý, podrážděný, nuzná své chyby, bez humoru, egoista

    • Atletik – sportovní postava, výkonný, spolehlivý, stojí si za svými názory, až arogantní egoista

  • Hodnotová typologie

    • Jaké hodnoty upřednostňujeme

    • Teoretický

    • Ekonomický

    • Estetický

    • Sociální

    • Mocenský

    • Náboženský (ideový)

 

Charakter

  • psych. Vlastnosti související s morálkou a osobností, projevující se v mravní stránce, chování a jednání

  • Projevuje se ve vztahu k sobě, práci, ostatním

  • Formování působením výchovy

  • Ovlivněn sebehodnocením a temperamentem

  • Kontrolní mechanismus: svědomí

 

Povahové rysy

  • K hodnocení povah druhého člověka

  • Psych. Vlastnosti člověka, projevují se jednáním a chováním

  • Stálost během života

  • Bipolární znaky

    • K hodnocení

      • Extroverze – introverze

      • Stabilita – labilita

      • Afiliance – hostilita

      • Dominance – submise

      • Egocentrismus – altrismus

      • Maskulinita – feminita

      • Aktivita – pasivita

 


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: