Aktivačně motivační vlastnosti – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Aktivačně motivační vlastnosti

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Postoje ­

 • ustálená tendence charakteristickým způsobem reagovat na určité problémy ­
 • jde o negativní či pozitivní hodnocení,projevuje se chování a jednání člověka

 

Složky

1) racionální

 • ­dokážeme vysvětlit proč máme takový postoj je zde reálné vysvětlení

2) citová

 • ­cítím a vnitřním způsobem vím proč ale nedokážu to vysvětlit slovy

3) iracionální

 • ­nedokážu vysvětlit proč,něco mě vede,ale nevím co,NĚCO

 

Dělení ­

 • podle toho jaká ze tří základních složek převládá

 

1) přesvědčení ­

 • převládá racionální složka
 • Logické mínění=vyslovené přesvědčení

 

2) předsudek ­

 • převládá iracionální složka, dokážeme říct proč to tak cítíme, neumíme zdůvodnit ­
 • většinou negativní

 

Vznik ­

 • kolem 3.­4.roku, během života se mění

a) napodobování – ­dítě napodobuje postoj rodičů,u spolužáků(šikana)

b) změna sociální role­ – dítě má negativní postoj na včasné vrácení domů

c) hromadné sdělovací prostředky

 • ­získáváme hotové informace ­
 • bulvár nám sděluje názor,manipulace s lidmi

d) unáhlená generalizace­

 • vytvoření názoru z negativní situace

 

Motivace ­

 • naše chování je ovlivněno motivy
 • Motivy=určité hybné síly které nás vedou k určitému jednání
 • ­vždy vyplývají z porušení rovnováhy,vedou nás k aktivitě

 

Dělení

 • ­impulzy­
  • motivy vycházejí z našeho vnitra
 • ­incentivy­
  • vycházejí z okolního prostředí ­
 • uvědomované­
  • měli jsme hlad­ – najíme se
 • ­neuvědomované
  • ­z potřeb našeho podvědomí
  • vězeň­-samotka­-vina na bachařovi

 

Motivace

 • ­soubor všech uvědomělých a neuvědomělých faktorů
 • ­jsou odpovědné za naše chování

 

Hodnotová orientace ­

 • postoj k určitým hodnotám které sestavujeme do žebříčku hodnot
 • ­je individuální,během života se mění

 

Cíle

 • Krátkodobé – ­jít do kina
 • Střednědobé – dostudovat
 • Dlouhodobé – rodina, ­to co chceme dokázat
Další podobné materiály na webu: