Charakter a zájmy osobnosti – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Charakter a zájmy osobnosti

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Charakter

 • souhrn vlastností, které se projevují chováním a jednáním člověka, jak vlastnosti kladné tak záporné ­
 • patří mezi vlastnosti získané ­
 • charakter se utváří během života mezi 3 – 10 rokem života ­
 • charakter tvoří morální profil člověka

 

Charakter představuje komplex vlastností:

1) světonázorové vlastnosti

 • vztah ke světu, nebo vlastnosti k původu člověka, smysl života, vztah k národnostním menšinám

 

2) vlastnosti mravní

 • zahrnují jestli akceptujeme morálku, čestnost, zásadovost, pravdomluvnost

 

3) vlastnosti pracovní

 • vyjadřují vztah k práci a způsob jak tu práci vykonáme pozitivní vlastnosti: pracovitost, svědomitost,zodpovědnost, důkladnost …

 

4) vlastnosti společenské

 • vztah k ostatním, v kontaktu, ohleduplnost,shovívavost ­
 • zahrnují nějaký vztah – obětavost, štědrost
 • altruismus = nadměrná obětavost
 • egoismus = v můj prospěch ­
 • způsob chování, které k těm lidem uplatňuji ­ uctivost, vlídnost, taktnost, ohleduplnost

 

5) vlastnosti vztah k sobě samému

 • mám sebevědomí:
 • a) zdravé sebevědomí – sebeúcta, sebekritika,skromnost
 • b) přehnané sebevědomí – rozmazlenost, pyšnost, chlubivost
 • c) snížené sebevědomí – méněcennost, poníženost

 

Zájmy

 • snaha zabývat se určitými předměty, které jsou pro nás poutavé z ­ z hlediska citů nebo z hlediska zajímavosti

 

Projevy zájmů

1) nějakou aktivitou => snaha o aktivní styk s tou činností

2) snažíme se o nejlepší poznání

3) vytvoření si kladného citového vztahu ­

 • zájmy rozvíjí osobnost člověka ­
 • zajišťují aktivní odpočinek a zábavu

 

Vlastnosti

1) šířka => pestrost zájmu

2) hloubka zájmu => do jaké míry se tomu zájmu věnuji

3) stálost => doba, jak dlouho ten zájem trvá

 

Druhy zájmů

1) materiální zájmy – př. sbírka něčeho

2) společenské zájmy – př. tancování

3) kulturní zájmy – př. poznávání Zemí ­

 • záliba = pojem pro vyhraněný a hlavní zájem
Další podobné materiály na webu: