Charakteristika sociální politiky – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Charakteristika sociální politiky

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jitunka

 

 

 

 

– Sociální politika je věda a také praxe (aplikace vědeckých poznatku v praxi)

Sociální politika je legislativně zakotvena v zákonech a vyhláškách:

soc. zabezpečení z.č. 100/1988 Sb.

soc. pojištění z.č. 108/2006

soc. službách

životním minimu

 

Politika: – fungování státu, činnost politických stran

republika=věci veřejné

 

Sociální: – řeší nouzové situace, zdokonalování životních podmínek

Sociální= společenský

 

Sociální politika:

– orientuje se na změnu a urovnání životních podmínek, ovlivňuje sociální postavení lidí a skupin, ovlivňuje je ekonomika, kultura, tradice, morálka, zákony a jsou také její součástí

– sociální politika není v každém státě např. Afrika

           

            Úzké pojetí: sociální dávky

            Široké pojetí: aktivity, které vedou k předcházení negativním jevům (rodinná, bytová …)

           

            Aktivní: usiluje o prevenci a snaží se ovlivnit příčiny soc. problémů

            Pasivní: reaguje už na vzniklé problémy a zmírňuje následky

 

Orgány:

MPSV- ministerstvo práce a sociálních věcí

ČSSZ- česká správa soc. zabezpečení

Zdravotní pojišťovny (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Pojišťovna VZP…)

 

Subjekty:

-je ten, kdo sociální politiku prování → stát

                       

                        Stát a jeho orgány – kraje a města (zákony, peníze a jejich rozdělení…)

                        Nadnárodní instituce – NATO, OSN, EU (musíme se podle nich řídit a nesmíme vydávat zákony v rozporu s jejich zákony)

Zaměstnavatelé a firmy – odvádějí daně, příspěvky

Zaměstnavatelé, odborové orgány

                        Regiony, obce a jejich orgány, zájmové a dobročinné organizace

                        Církve

                        Občané, rodiny, domácnosti, sdružení

                        Specializované instituce

 

Objekty: – je ten, komu je sociální politika určena-> lidem se soc. problémy, sirotci, vdovy, skupiny lidí, staří, nepracující a chudí)

 

Dělení:

podle věku

podle pohlaví

podle přijmu

podle počtu dětí

 

Cíle:výdělky, život a práci ve zdravém prostředí, péče v době nemoci, péče o invalidi a ve stáří

 

Nástroje:

Právo – (správní, obchodní, trestní…)

Ekonomika – daně

Sociální programy – pomoc lidem

Sdělovací prostředky – noviny, Tv, rádio…

 

Principy:

Sociální spravedlnosti – všichni by měli mát stejný standart (,,pevného dna a otevřeného stropu´´) → člověk se musí snažit být lepší a stát mu v nouzi pomůže

Solidarity → podpora, pomoc (fyzická a duševní), naplňování idey sociální spravedlnosti

 

a) dobrovolná – sbírka, příspěvky

b) daně, pojištění, úroky

 

Subsidiarity – hierarchie pomocí rovnice pomoci: Jedinec → rodina → organizace, nadace, přátelé → stát

Participace → účastnit se, možnost účastnit se systému pomoci, příspěvky, daně

 

Předmětné oblasti soc. politiky: soc. pol. se rozděluje do několika oblastí, ale funguje jako celek

  1. Sociální zabezpečení
  2. Rodinná politika
  3. Zdravotní politika
  4. Politika zaměstnanosti
  5. Bytová politika
  6. Vzdělávací politika
  7. Státní sociální podpora
Další podobné materiály na webu: