Dospělost, asertivní chování – maturitní otázka

 

   Otázka: Dospělost, asertivní chování

   Předmět: Psychologie, Společenské vědy

   Přidal(a): Miloslava Skopalová

 

 

Dospělost

 • Nejdelší období ve vývoji člověka
 • Období dynamické – rozvoj osobnosti nekončí (vzdělávání, získávání zkušeností )
 • Období zakládání rodiny, výchovy dětí, vykonávání řady společenských rolí (matka, zaměstnanec, otec, strýc, teta, manžel/ka)
 • Trvá od 18 (22) do 60 (65) let
 • Primární činností je práce

 

PERIODIZACE OBDOBÍ

 1. Raná dospělost 18 (22) – 30 let
 2. Střední dospělost 30 – 45 let
 3. Pozdní dospělost 45 – 60 (65) let

 

RANÁ DOSPĚLOST

 • Od 18 (22) – 30 let

 

Somatický vývoj

 • Nedochází k výrazným fyzickým změnám (růst organizmu se ustaluje)
 • Vrchol fyzické kondice, malá unavitelnost, snadné získávání energie
 • Stabilizační fáze – kolem 30 roku dosahují všechny orgány úplné zralosti

 

Kognitivní vývoj

 • Maximálně rozvinuté, včetně intelektu, paměti a myšlení
 • Období získávání zkušeností
 • Schopnost dobré adaptability
 • Pozornost – úmyslná, zaměřená na rodinu a práci

 

Emocionální vývoj

 • Poměrně vyrovnané, bez velkých výkyvů
 • Začínají se projevovat vážné citové vztahy
 • Převládá pozitivní citové ladění
 • Jsou realizovány životní cíle, naplňovány hodnoty

 

Sociální vývoj

 • Upevnění identity dospělého
 • Sociální vztahy jsou široké a různorodé
 • Hledání a nalézání trvalého partnera
 • Založení nové rodiny jako celku
 • Období realizace pracovní činnosti
 • Definitivní opuštění primární sociální skupiny

 

Ženy

 • Období uspokojení mateřského instinktu¨
 • Objevuje se potřeba o někoho pečovat
 • Často dochází ke konfliktu (povolání x dítě, počet dětí x návrat do práce)
 • Pokud nedojde k uspokojení této potřeby dochází ke kompenzaci ( hledání práce s dětmi/ pomocí ostatním)

 

Muži

 • Typická snaha o sebeprosazení v práci (úspěch)
 • Období předběžné volby – hledají se, střídají povolání

 

STŘEDNÍ DOSPĚLOST

 • Od 30 do 45 let
 • stabilizace ve vývoji, fyzickém, psychickém a sociálním
 • objevují se znaky involuce

 

Somatický vývoj

 • vrchol produktivity, snížení motorické výkonnosti
 • zhoršení manipulačních schopností
 • zhoršení zrakové a sluchové ostrosti
 • nástup nemocí (i chronických)

 

Kognitivní vývoj

 • upevnění identity, plná stabilizace osobnostních rysů
 • rigidita – stereotypnost při vykonávání některých činností, určitá neochota měnit
 • koncem období se zhoršuje paměť (vštěpování, vybavování)

 

Sociální vývoj

 • stabilizují se partnerské vztahy
 • dochází k předávání zkušeností dětem
 • profesní zaměření se ustaluje – profesní růst až dosažení vrcholu svého postavení
 • člověk se stává spolehlivým, má stálé názory, je schopný kompromisu, řeší problémy konstruktivně

 

Syndrom prázdného hnízda

 • děti odrůstají a nepotřebují tolik péče

 

Krize středního věku

 • nejistota z hodnocení dosavadního života
 • hledám nové aktivity
 • chci stihnout to, co se dá (nové věci, projekty, rodina)

 

POZDNÍ DOSPĚLOST

 • Od 45 do 60 (65) let
 • Období bilancování – hledání odpovědi na otázku, zda to, čeho jsme dosáhli , odpovídá očekávání či nikoli
 • Pokusy napravit omyly a dohnít, co se zmeškalo

 

Somatický vývoj

 • Výraznější úbytek fyzických sil , snižuje se výkonnost
 • Atrofie svalstva, osteoporóza (řídnutí kostí), snížení elasticity kůže (vrásky)
 • Zhoršení zrakové a sluchové ostrosti
 • Ukončuje se reprodukční schopnost
 • Zdravotní potíže spojené s chronickým onemocněním

 

Kognitivní vývoj 

 • Snížená adaptability
 • Stereotypnost
 • Změna se nepřijímá samozřejmě

 

Sociální vývoj

 • Ukončení aktivní profesní činnosti -> odchod do důchodu
 • Sociální vztahy se zužují – nové kontakty se navazují obtížně

 

Asertivita

 • Zdravé sebeprosazení
 • Očekáváme, že dospělý člověk je zralá osobnost a jedná asertivně
 • Komunikace k druhému s respektem
 • Nepatří sem – agrese, manipulace, pasivita

 

Manipulativní chování

Styl manipulace souvisí s typem osobnosti

 • Diktátor – co řekne to platí; odvolává se na pravidla, tradice, autority
 • Chudáček – rád by vše udělal, ale nedostává se mu sil, nepříjemné věci zapomíná
 • Počtář – ví, co je v dané situaci nejvýhodnější a za tím jde
 • Břečťan – manipuluje svojí předstíranou závislostí, zdůrazňuje své handicapy
 • Drsňák – své okolí překřičí a dosáhne svého, protože ho ostatní nechtějí poslouchat
 • Příklady
  • Nehádejte se semnou, já vím nejlíp, jak to udělat
  • Měla jsem o tobě lepší mínění

 

Agresivní chování

 • Prosazení sebe sama na úkor druhých, chtějí dát najevo sílu
 • Nedbá na práva druhých, používá ponižování a srážení sebedůvěry ostatních
 • Přímá agrese ( nadávky, posměšky, sarkasmus, neadekvátní přirovnání, tón a výška hlasu, postoje, gesta,..)
 • Nepřímá agrese ( manipulace)
 • Příklad
  • Já jsem říkala, že mám vždycky pravdu

 

Pasivní chování

 • Nejistota v jednání a neschopnost se uplatnit
 • Na kritiku reaguje omlouváním a vysvětlováním
 • Staví se do role oběti
 • Příklad
  • Ach bože, co jsem to zase řekla
  • To mi snad děláte naschvál

NĚKTERÉ Z ASERTIVNÍCH TECHNIK

 • Sebeotevření – usnadňuje sociální komunikaci; popisujeme vlastní emoční rozpoložení ( těžko se užívá v profesním životě)
 • Asertivní ne – nácvik odpovědi „ne“ na neoprávněné požadavky, bez pocitu viny
 • Pokažená gramofonová deska – stále dokola opakuji požadavek, abychom dosáhli svého
 • Otevřené dveře – uznám manipulativní kritiku, pokud je v tom něco pravdy, ale zůstávám konečným soudcem toho, co dělám
 • Negativní aserce – přijímám oprávněnou kritiku

 

NĚKTERÉ Z ASERTIVNÍCH PRAVIDEL

 • KAŽDÝ Z NÁS MÁ PRÁVO…………………………………….
  • Dělat chyby, ale musíme za ně být odpovědní
  • Dělat nelogická rozhodnutí (musíme za ně nést odpovědnost)
  • Říct já nevím (musíme počítat s důsledky)
  • Říct je mi to jedno (počítám s důsledky)
  • Měnit svůj názor (stále si doplňujeme znalosti -> proto měníme názory)
Další podobné materiály na webu: