Dynamické vlastnosti osobnosti – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Dynamické vlastnosti osobnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jitunka

 

 

 

 

=> souhrn vlastností, které určují dynamiku a intenzitu celého prožívání a chování osobnosti

– projevuje se v tom, jak člověk reaguje

– může se měnit

 

Lékař Hippokrates – 4. st.př.n. l. (upravil Galémos)

→ vytvořil 4 typy na základě dlouhodobých pozorování

Sangvinik – (sangeus = krev) veselý, společenský, nestálý

Cholerik – (choré – žluč) rychlý, samostatný, dráždivý

Flegmatik – (flegma – hlen) klidný, pomalý, stálé city

Melancholik – (melanin choré – černá žluč) bojácný, svědomitý, sklíčený)

 

Typ = sdílený svéráz, který je vlastní celé skupině lidí, kteří mají něco výrazně společného

 

Carl Gustav Jung – švýcarský psycholog; → 2 typy osobnosti

Introvert – zaměřený do svého nitra, plachý, neprůbojný

Extrovert – člověk zaměřený na vnější svět, společenský, přístupný

 

J. Eyseneck – ztotožňuje pojem typ s pojmem faktor osobnosti; označuje jako dimenzionální a kategoriální

 

Extrovert – živě reagující, přístupný podmětům, komunikativní, snadno navazující kontakt

 

Introvertuzavřený, zaměřený na vlastní duševní svět

 

Stabilní – balance, harmonie mezi extrémy, vyváženost pohybu a formy, optimální míra proměnlivosti

 

Labilní – znamená zvýšenou míru proměnlivosti, člověk se hůře adaptuje, reaguje přehnaně, přecitlivěle i na slabší podměty, málo vnitřní pevnosti, která by čelila vnějším tlakům, propracovanější začátky než konce textů → proměnlivost písma (výšky, šířky, sklonu), neklid, střídání nálad, hůře se soustředí, problémy se rozhodovat

 

Ernst Kretschmer – německý psychiatr; rozlišuje dle stavby těla = somatotyp

soma = tělo

pyknik – menší, kulatá postava

astenik – štíhlá, úzká ramena

atletik – dobře vyvinutá kostra i svalstvo
Další podobné materiály na webu: