Funkční styly

V životě každého se může snadno stát, že k vytvoření požadovaného textu nebude stačit ani perfektně zvládat pravopis nebo mít přečteno tuny knih. V některých případech je totiž zapotřebí ovládat základní pravidla funkčních stylů. Tyto již zmíněné styly můžeme podle funkce textu dělit do různých kategorií, které také obvykle sledují odlišné cíle.

Vhodně napsaný slohový útvar tak zcela jistě nemusí být otázka domácích úkolů do češtiny. Nejednou totiž potřebujeme sepsat určitý text, může jít o reklamaci, smlouvu, oficiální dopis či 1 z mnoha jiných útvarů. Není však žádným tajemstvím, že pravidla psaní jednotlivých útvarů není velký problém najít na internetu, nicméně určitě však není na škodu si vytvořit základní přehled ve funkčních stylech.

 

Ty dělíme na:

 • Odborný styl (postup, referát, rešerše či návod)
 • Administrativní styl (formální dopis, stížnost, zápis z jednání, žádost..)
 • Řečnický styl (projev, hlášení v rozhlasu, kázání nebo přípitek)
 • Publicistický styl (článek, reportáž či komentář)
 • Umělecký styl (esej, charakteristika, líčení, vypravování,…)
 • Prostěsdělovací styl (zpráva, oznámení, blahopřání nebo leták)

 

I slohové postupy můžeme dělit do kategorií:

 • Vyprávěcí
 • Úvahový
 • Výkladový
 • Informační
 • Popisný

 

K plnému pochopení tohoto tématu doplňujeme o příklad. Hledáte-li útvar, který je napsaný slohovým postupem úvahovým a přitom se řadí do uměleckého stylu, může jít například o esej.

 

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:
Další podobné materiály na webu: