Hl. filosofické směry 1.pol. 20.stol. – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Hl. filosofické směry 1.pol. 20.stol.

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): AnnaBell

 

 

 

 

 
– filosofie života (Bergson)
– pragmatismus (James, Dewey)
– fenomenologie (Husserl, Heidegger)
– existencialismus (Kierkegaard, Sartre, Camus, Jaspers)
– obrat k jazyku (Wittgenstein)

Sören Kierkegaard (1813-1855)
– spisy: Bázeň a chvění, Nemoc k smrti, Okamžik
– rodák z Kodaně (v té době to byla vesnice)
– měl otce, který měl vtnitřní konflikt s bohem – proklel boha
– na smrtelné posteli sdělil patnáctiletému Sorenovi, že boha proklel a že je to na něm – zde
začínají jeho problémy, bojí se nespasení

Dánsko – luterská církev (Luther měl deprese, že nebude spasen)
– Kierkegaardena trápila ta samá věc – že nebude spasen
– tvrdil, že se chováme jako katolíci – zlobíme, pak se očistíme zpovědí v neděli, a zlobíme dál
– zasnoubil se s Reginou Olzenovou – zruší zásnuby
– byl z toho skandál – vznikaly drby, jestli není očerněna, nebo nebyla panna, nebo něco – což
očernilo a zničilo jak ji, tak její rodinu
– řekne: Vím, že nic nevím. – to řekl i Sokrates
rozdíl mezi nimi:
Sokrates hledá pravdu v přírodě (vidím dva stromy, odvodím ideu
stromovitosti) – není to ale osobní bůh, Sokrates se k němu nemodlí, bere to rozumem
Kierkegaard – víra, písmo, ale bůh tomu dá razítko milostí – nekončí to poznáním jako u
Sokrata, ale ujištěním, že jsem spasen
– odmítá univerzální filosoficko-theologický systém
– odmtá scholastiku – čili odmítá Tomáše Akvinského (z důvodu řešení víry rozumem)
– Co mám konat v konkrétní situaci? Řídím se Ježíšovskou etikou

příběh o Samařanovi – chlap vidí v příkopě zbitého člověka. Před ním ho videli ještě židovský
kněz a židovský levita, ale ti mu nepomohli, protože by se zašpinili. Samařan mu pomohl.
– “špinaví” Samařané byli babylónané a míšenci a měli nečistý původ, kteří přijali židovskou
víru – proto je židovští knězi a levitanti neměli rádi a tento příběh je pobuřoval
– dánští křesťané nepomáhají chudým, protože tvrdí, že si za to můžou sami
– Kierkegaard pomůže všem, protože to je pravé křestanství – správný křestan přinutí toho
nácka aby se omluvil za své činy a přijal pokání a trest”
– Dánsko to pobuřovalo, vyloučili ho z církve
– tvrdí, že lidský život je rozkročení se/rozepjatost

– minulost – nemůžeme tomu uniknout, jelikož Adam a Eva zhřešili, my jsme jedno lidstvo a
pykáme za jejich hříchy všichni
– přítomnost
– budoucnost
– dle něj skutečné křesťanství je zoufalství – jediné co musíte udělat je víra ve smyslu kroku do
tmy, do nezajištěnosti
– krok do tmy znamená konfrontovat písmo a stávající církev

– příklad u maturity – Indiana Jones a křížová cesta – vidí Svatý Grál a vidí obrovskou propast
před sebou, která ho dělí od grálu, musí udělat krok do propasti, musí uvěřit, že je tam most,
projev víry
– cílem tohoto života je dle něj naplněný okamžik
– to co hledá celý život, údajně to zažil čtyřikrát
– nese vinu svého otce – zakusí čtyřikrát spasení, čemuž se říká odpuštění
– cítil, že mu odpustil bůh, že odpustil i jeho otci

Martin Heidegger (1889-1976)
– spis: Bytí a čas (Sein und Zeit), Básnicky bydlí člověk (dle něj básně nechávají prostor symbolům)
– byl v NSDAP do května 1945
– rektorem na berlínské univerzitě, kde vystřídal svého židovského kolegu
– osočován z nacismu, prošel denacifikací”
– očista od nacismu trvala šest let
– nebyl klasickým nacistou, pomohl kolegyni utéct, hájil vlastním tělem svou židovskou studentku
Hanah Arendtovou, což byla jeho milenka
– napsala knihu Smysl totalitarismu
– kritizuje zpředmětnění filosofie – místo vytváření myšlenkového procesu vytváříte myšlenkový
systém, který berete jako pravidla a dále už nad tím nepřemýšlíte
– je to i kritika myšlení Evropana
– kritizuje Platónské myšlení (nehybné jsoucno)
– navazuje na Herakleita
– filosofie se ptá, theologie dává odpověď
– dle něj tradice řešila jsoucno a zapomněla na bytí

  Francis Bacon tvrdí že lidé mají tendence přeceňovat slova a věty
– tvrdí tedy: neptejme se na jsoucno ale ptejme se na bytí
– zajímá se a ptá se na reálné věci a ne na ty rádoby theologické a vyšší myšlenky (neptá se
tedy na smysl bytí, ale ptá se na smysl fotbalového utkání)
– vyrazili ho z univerzity 1942, pak kopal zákopy před berlínem”
– vadila mu masovost a davovost nacistického hnutí
– nebyl to antisemita, věděl že vraždění Židů je zločin
– tvrdí, že život na Zemi je dasein (překlad: žít – tady)
– dle něj jsme vrženi do bytí, nikdo se nás neptá jestli se chceme narodit
– kritika většinové společnosti a dobového životního stylu – klade si otázku, proč člověk kopíruje
styl života ostatních
– má v sobě úzkost, což je zakuklený strach ze smrti

 
– proč staré ženy se ukazují v plavkách? proč se do takové situace staví?
– unikáme z tohoto strachu do veřejné anonymity – schováme se do partičky, do nějakého klubu
– proto vstoupil do NSDAP
– veřejná anonymita, přijetí rizika – tvrdí, že z veřejné anonymity se musíme vyklonit přijetím
rizika, že nenajdeme odpověď na svůj život
– pravda se odkrývá, naslouchání – v tento moment se nám odkryje pravda když o tuto pravdu
začneme usilovat
– poté dojdeme k tomu, že pravdě nasloucháme
– pravda není, pravda není jest, ale pravda se děje
– dopad jeho myšlení z děl, které napsal – ovlivnil mnoho studentů, kteří po četbě jeho knih
bojovali proti totalitě
– díky nim my o něm víme, jelikož za ním stáli po jeho vyhození z univerzity

Francouzi to protáhnou do takové absurdity, že veškeré své úsilí vrhnou do umění
– měli náznaky cynismu a existencionalismu
– nic nemá smysl krom politickéo boje
Albert Camus našel smysl v učení mladých lidí
– poté zabil při autonehodě
– dlouholetou partnerkou Sartra byla paní Beauboire
– autorka knihy Druhé pohlaví
– první skutečně odborná feministická kniha
– tvrdí, že odmítáte na základě svého pohlaví ale zachováte si ženské rysy


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: