Materialistická filosofie 19.století – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Materialistická filosofie 19.století

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): tonda96

 

 

 

Ludwig Feuerbach

 • materialista
 • kritika Hegela (jeho idealismu)
 • pojal problém člověka jako samostatný filozofický problém
 • věnuje se psychologii náboženství
 • dílo: Podstata křesťanství- jako první promyslel ateismus
 • obrácená sebereflexe= bůh nestvořil člověka, ale člověk stvořil boha, člověk promítá do náboženství své touhy, dokonalost tím vytváříme boha

dobré vlastnosti připisuje bohu, špatné vlastnosti zbydou člověku

když jsme poznali dokonalost boha, poznali jsme i nedokonalost člověka

 

Marxismus

 • vznik v pol. 19. století
 • materialistický směr (základem je hmota)
 • monistický směr
 • ateistický směr (neuznávají žádné nadpřirozené síly)
 • směr, který se zabývá společností a její nápravou– typická utopie (nabízí jednoduché a spravedlivé řešení).
 • myšlenky K. Marxe a B. Engelse
 • Karel Marx – německý filosof a ekonom, teoretické práce společně s Engelsem, kritika Hegela, materialistické pojetí dějin i společnosti
 • přináší návod na změnu kapitalismu
 • prosazují zbavení soukromého vlastnictví
 • 3 zdroje, ze kterých vychází: politická ekonomie (Ricardo, Smith), německá klasická filosofie (Hegel), utopický socialismus

 

Teorie

 • společnost má 2 skupiny: kapitalisté (buržoasie), proletariát
 • kapitalisté= majetní lidé, mají majetek, mají půdu
 • proletariát= nemají majetek, nevlastní půdu a musí pracovat na půdě kapitalistů   dochází k vykořisťování proletariátu kapitalisty
 • práce= akt sebevytváření, je pro člověka pozitivní, ale musí být dobrovolná
 • odcizení= v důsledku dělby práce a vykořisťování proletariátu
  • řešení: zrušení soukromého vlastnictví a vytvoření beztřídní společnosti

 

 • materialismus
  • dialektický materialismus
  • historický materialismus

 

dialektický materialismus

 • východiskem jsou společenskoekonomické podmínky ve společnosti
 • člověk musí nejdříve uspokojit základ. materiální podmínky= základna, teprve poté se může věnovat nadstavbě (literatura, umění, věda)

 

historický materialismus

 • výklad vývoje společ. a dějin
 • vidí vývoj dějin jako vývoj hmoty

 

marxismus – leninismus

 • vytvořený počátkem 20. století V. I. Leninem
 • vznikl na základě špatné interpretace K. Marxe
 • povýšen na státní ideologii


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: