Náročné životní situace – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Náročné životní situace

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Frustrace ­

  • krátkodobé neuspokojení potřeb ­
  • nemožnost překonání překážky,která se objeví na cestě k dosažení cíle

 

Primární

  • krátkodobé neuspokojení potřeby

 

Sekundární

  • dlouhodobé neuspokojení potřeby

 

Existenční

  • člověk ztrácí důvod aby žil(mladý člověk na vozíku))

 

Deprivace ­

  • dlouhodobé neuspokojení potřeb(měsíce,roky) ­
  • biologická – ­ohrožen na životě,neuspokojeny základní potřeby ­
  • citová­ – psychická ­potřeba lásky,bezpečí, jistoty ­ovlivňuje prožívání na celý život (děti z domova) ­
  • sociální­ – vychází z neuspokojování potřeby z nedostatku kontaktu s lidmi ­- poškození na celý život
  • ­senzomotorická­ – nedostatek podnětů u někoho,kdo nemá v pořádku smysly
  • ­kognitivní­ – nedostatečný přísun informací

 

Stres ­

  • nadměrné zatížení člověka,ohrožení ­
  • reakce organismu na stresor

 

  • Stresor – ­původce(čas)
  • Eustres – ­pozitivní(dovolená)
  • Distres­ – negativní(smrt)
  • Frustrační  tolerance­ – schopnost vyrovnat se se stresem

 

Konfliktní situace

  • Konflikt nastane tehdy, zda­li je porušena rovnováha mezi sociálním prostředím a chováním

 

Zdroje

1) vnější prostředí ­

  • překážky, které brání volit žádoucí cíl ­
  • záporné vlastnosti lidí se kterými musí žít ­
  • chyby ve výchově,zvýšené úkoly a příkazy

 

2)člověk

  • ­povahové vlastnosti,temperament
  • Konfliktogenní­ sklon ke konfliktům

 

Řešení ­

  • odstranit obtíže,překážky stojící v cestě uspokojení potřeby ­
  • čím rychlejší řešení problémů tím lépe
  • Racionalizace – ­promyšlení konfliktu (pochopení,vyjasnění,plán)

 

Reakce ­

  • označujeme psychický stav vzniká při konfliktní situaci ­
  • trestající navenek – ­dává vinu na druhé osoby(hněv,zlost)
  • ­trestající dovnitř – ­trestá sebe sama,sebeobvinění ­
  • netrestající – ­zlehčování konfliktu

 

Řešení

  • ­zjistit důvody ­
  • snaha najít racionální řešení
  • únik – ­agrese






—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: