Náročné životní situace – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Náročné životní situace

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Frustrace ­

 • krátkodobé neuspokojení potřeb ­
 • nemožnost překonání překážky,která se objeví na cestě k dosažení cíle

 

Primární

 • krátkodobé neuspokojení potřeby

 

Sekundární

 • dlouhodobé neuspokojení potřeby

 

Existenční

 • člověk ztrácí důvod aby žil(mladý člověk na vozíku))

 

Deprivace ­

 • dlouhodobé neuspokojení potřeb(měsíce,roky) ­
 • biologická – ­ohrožen na životě,neuspokojeny základní potřeby ­
 • citová­ – psychická ­potřeba lásky,bezpečí, jistoty ­ovlivňuje prožívání na celý život (děti z domova) ­
 • sociální­ – vychází z neuspokojování potřeby z nedostatku kontaktu s lidmi ­- poškození na celý život
 • ­senzomotorická­ – nedostatek podnětů u někoho,kdo nemá v pořádku smysly
 • ­kognitivní­ – nedostatečný přísun informací

 

Stres ­

 • nadměrné zatížení člověka,ohrožení ­
 • reakce organismu na stresor

 

 • Stresor – ­původce(čas)
 • Eustres – ­pozitivní(dovolená)
 • Distres­ – negativní(smrt)
 • Frustrační  tolerance­ – schopnost vyrovnat se se stresem

 

Konfliktní situace

 • Konflikt nastane tehdy, zda­li je porušena rovnováha mezi sociálním prostředím a chováním

 

Zdroje

1) vnější prostředí ­

 • překážky, které brání volit žádoucí cíl ­
 • záporné vlastnosti lidí se kterými musí žít ­
 • chyby ve výchově,zvýšené úkoly a příkazy

 

2)člověk

 • ­povahové vlastnosti,temperament
 • Konfliktogenní­ sklon ke konfliktům

 

Řešení ­

 • odstranit obtíže,překážky stojící v cestě uspokojení potřeby ­
 • čím rychlejší řešení problémů tím lépe
 • Racionalizace – ­promyšlení konfliktu (pochopení,vyjasnění,plán)

 

Reakce ­

 • označujeme psychický stav vzniká při konfliktní situaci ­
 • trestající navenek – ­dává vinu na druhé osoby(hněv,zlost)
 • ­trestající dovnitř – ­trestá sebe sama,sebeobvinění ­
 • netrestající – ­zlehčování konfliktu

 

Řešení

 • ­zjistit důvody ­
 • snaha najít racionální řešení
 • únik – ­agrese
Další podobné materiály na webu: