Neverbální komunikace – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Neverbální komunikace

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Zuzana Zajícová

 

 

 

Neverbální komunikace

– komunikace tělem (=řeč těla)

– dokresluje význam verbálního sdělení

 

 1. Mimika

– komunikace mimickými svaly (výrazem obličeje)

– vyjadřování základních emocí – strach, hněv, radost, smutek, překvapení, znechucení, bolest

– průvodce by neměl mít kamennou tvář, ale měl by ovládat emoce

 

 1. Haptika

– komunikace dotykem

– základním nástrojem je podání ruky

– poplácáním po ramenou volit zcela výjimečně

 

 1. Prosturika

– postoj by měl být pevný, vzpřímený, se vzpřímenou hlavou

– nepřístupná věc = kývání, hlazení vlasů

 

 1. Gestikulace

– ukazování gest

– pojďte blíž, stůjte, ticho

 

 1. Zobrazující gesta

– pozor, nedotýkejte se

 

 1. Symbolická cesta

– vojenský pozdrav, gesta rukama

 

 1. Paralingvistika

– komunikace fonetickými prvky

– zesílení

– tempo řeči – důležité, přiměřené

– škála hlasitosti

– nasazený tón

– používání pauz

– pauzy

 

 1. Kynetika

– komunikace vlivem

– měli bychom vykonávat drobné koordinované šarmantní pohyby

 

 1. Proxemika

– komunikační oddálení nebo přiblížení ke člověku

– rozlišujeme 4 zóny

a) intimní – 15-45 cm, nevhodná pro průvodce, může být požadována za vstup do soukromí

b) osobní – úzká – 45-70 cm

široká – 70-120 cm

– určena pro rozhovory

c) sociální (společná) – 120-360 cm

– poloprofesionální setkání

d) veřejná – 360-…. cm, pro formální setkání, mluvení k davu lidí

 

 1. Komunikace pohledem

– snažit se udržovat oční kontakt se všemi účastníky

– délka a intenzita pohledu – nevraživý pohled – překážka v komunikaci

 

 1. Úprava zevnějšku

– ne vyzývavě

– oblečení vhodné k akci

– člověk se chová podle osobního pocitu z oblečení

– hygiena a čistota

 

 1. Prvotní dojem

– lidé si ho udělají během několika vteřin

– je poměrně složité měnit špatný první dojem

 

S touto otázkou souvisí: Verbální komunikace
Další podobné materiály na webu: