Občanské právo – maturitní otázka ZSV (3)

 

Otázka: Občanské právo

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Elis

 

 

 

 

Občanské právo:
– vlastnické
– dědické
– závazkové

Dědické právo
– dědí 3 způsoby:1) ze závěti
                          2) ze zákona
                          3) dědická smlouva

dědická smlouva: zůstavitel a ten co dědí, musí souhlasit obě strany i se změnami ještě za života
ze závěti: nepominutelný dědici-děti, u nezletilého musí dostat alespoň ¾ zákonného nároku a zletilí ¼ musí dát dětem,
musí být sepsána, nejlépe s notářem
        – vlastnoručně napsáno, podepsáno; přesný datum
        – možnost měnit závět, či více závětí

důvody k nedědění:
        1) když neposkytl pomoc v nouzi
        2) neprojevoval zájem
        3) trvale vede nezřízený život
        4) při odsouzení, trestný čin (zvrhlá povaha)

dědická nezpůsobilost (dáno zákonem):
            1) kdo se způsobil trestného čino vůči zůstavitely
            2) manžel- dopuštěl se domácího násilý
            3) rodič – zbaven rodič. odpovědnosti

– zřeknutí dědického práva: za život, musí podepsat
– odmítnutí dědictví: např.dluhy
– vzdání se dědictví: ve prospěch někoho jiného
– odpovědnost za dluhy zůstavitele: dříve jsme museli do nabitého dědictví(výšše) ale dnes situace může nastat že uhradíme dluhy do výše vlastního majetku-> v případě že věřitel dokáže že nebylo zahrnuto vše platá vše (například nepřiznali obraz)=nejednali fér
– způsob jak se tomu vyhnout= pořízení soupisu pozůstalostí
– ze zákona se dědí v 6 sklupinách1) manžel, děti 2)manžel, rodiče -> pak to jde níž, dědictví= pozůstalost
– závěť = poslední vůle

Právo závazkové
  – vzniká z právních úkonů – ze smluv
  – závazek znamená práva či povinnosti
  – patří sem odpovědnost za vady
 –  pokud během záruky (24měsíců)  zjistíme vadu  reklamace –> oprava, výměna, vrácení peněz prodloužení záruky
– nákup na internetu – možnost odstoupit do 14ti dnů

zánik závazků:  řádným splněním
                       uplynutí doby, kdy závazek platil
                       dohodou obou stran
                       znemožněno jeho plnění

úprava smluv: v Občanském zákoníku
                     v Obchodním zákoníku
                     v Zákoníku práce
– lze uzavřít smlouvu, která není upravená v zákoně = nepojmenovaná smlouva

uzavření smluv:  písemně – nejčastější používání, uzavření před notářem
                        ústně
                        konkludentně – záleží na situaci
                                             – není ani ústní ani písemná

před uzavřením: seznámit se s obsahem (jaká práva a povinnosti z ní vyplívají)
typy smluv:  kupní, darovací, nájemní, o dílo, o půjčce, o úschově, o ubytování, o přepravě, cestovní, pojistná, o výpůjčce (bezplatně používám danou věc)


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: