Osobnost a její vývoj – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Osobnost a její vývoj

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Martinka

 

 

 

 

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI A VÝVOJOVÁ STÁDIA OSOBNOSTI, OSOBNOST A JEJÍ VLASTNOSTI, TYPOLOGIE OSOBNOSTI

 

3.1. Psychologie osobnosti a vývojová stádia osobnosti

 • Psychologie osobnosti = Základní disciplína

 • Osobnost = souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů apod., které utváří strukturu, individualitu a dynamiku konkrétního člověka

Přehled složek osobnosti:

TELESNÉ VLASTNOSTI

– zahrnují všechny složky osobnosti

PSYCHICKÉ PROSCESY

– jsou spojeny a působí navzájem (jako celek

PSYCHICKÉ STAVY

– odlišují jedince od ostatních lidí

DÍLČÍ PSYCHICKÉ PŘEDPOKLADY

– jsou formovány biologickými a společenskými vlivy

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI

– projevují se v činnostech

ZAŘAZENÍ DO SPOLEČNOSTI

– vývojový pohled na osobnost

Determinanty při vývoji osobnosti:

 • Vnitřní (biologické) – vrozené, ale i různé fyziologické změny (organické poškození mozku)

 • Vnější (psychosociální) – vliv prostředí a výchovy

Vývojová psychologie

= zkoumá duševní vývoj jednotlivce se zaměřením na věkové zvláštnosti (od prenatálního období po smrt)

vznik: první polovině 20. stol. (začátek), kdy se psychologie rychle rozvíjela

Vývojová stádia osobnosti:

 1. Prenatální období

  • Embryonální fáze – oplodnění až ca 3 měsíce. Tvoří se základ orgánu (zvýšená citlivostna vliv negativních vlivu).

  • Fetální fáze – 3 měsíce až porod. Vývoj orgánů. Plod reaguje na podměty (akustické), je aktivní(pohybuje se) a má schopnost sociální interakce s matkou.

 1. Novorozenec (0-2 měsíce)

  • Porod znamená zásadní změnu v životních podmínkách dítěte (výrazná změna teploty okolí, nutnost dýchání) → velká část přizpůsobivých procesů musí proběhnout nebo alespoň začít během nebo ihned po porodu.

  • Během novorozeneckého období se postupně objevují reflexy

   • Sací (do 1 roku dítěte se nejvíce rozvíjí)

   • Plazivý – brzy zaniká

   • Další reflexy – uchopovací, vyměšovací, polykací, dávivý reflex,…

  • Spí až 20 hodin denně

  • Hlasový projev: křik

 1. Kojenecký (2-12 měsíců)

  • Prudký vývoj

  • Potřebuje hru, komunikaci, lásku, uznání – podmínkou vývoje je zabezpečení základních potřeb dítěte biologické a psychické

  • Ve 3 měsících reaguje na přítomnost dospělého člověka

  • Do 3. měsíce je dětský úsměv projev blaženosti, nikoliv se nesměje na nás (cílený úsměv přichází kolem 4. měsíce)

  • Kolem 5 až 6 měsíce rozlišují známé a neznámé lidi a prostředí, začíná proces učení

  • Kolem 6. měsíce – lze dítě ještě obelstít (př. když mu vezmeme hračku, neuchovává ještě obrazy předmětů – sejde z očí, sejde z mysli) – od 10. měsíce už si ukládá obrazy, tvary předmětů

 1. Batolecí (1-3 rok) =mladší předškolní věk

  • Tělesný vývoj se zpomaluje

  • Růst zubů – mléčný chrup (22 zubů), delší bdění, důležitý režim, návyky

  • Rozvoj lokomoce (= chůze, úchopové práce ruky a hybnost ruky)

  • Kolem 1, 5 roku – dítě už by měli mluvit ve slovech „denní slovíčka“

→na konci 2. roku znalost až 900 slov, věty 2 až 3 slovy

  • Kolem 2, 5 let – „májovská léta“ = časté používání slova já (dítě se neoslovuje vlastním jménem)

  • Období vzdoru

  • Období hry – 1. dětská hra – napodobování zvuků (spojené s přirozeným vývojem)

   • Pasivní zábava – koukání na pračku, na vlaky

   • Symbolické hry – dítě si začíná hrát symbolicky (př. na kuchyň → rozvoj fantazie)

  • Nejsou důležité drahé hračky – dítě je zničí, protože se snaží přijít na princip fungování

  • Symbolické hračky – různé předměty vystačí místo hraček (př. klacek= kůň)

  • Důležité jsou také praktické hračky (př. kbelík, lopatka, krabička, napodobeniny: vysavač, žehličky,…)

  • Batole si ve hře vystačí samo

  • Strach z bolesti (z injekcí) – ukázat na panence, iniciovat píchání injekce na panence – panenku to nebolí – nepláče, dítě to uklidní

  • Nemají ponětí o smrti (neznají jí, neberou ji jako součást života) – nepláčou, postupem času seto vytrácí

  • Musíme děti učit, že pes kouše, kočka škrábe,… – nepředpokládají, že by se mohlo něco stát (např. pokousání od psa,…)

 1. Předškolní věk (3-6 let)

  • Tělesný i duševní vývoj je pomalejší

  • Kolem 4. roku vyhranění jedné ruky – lateralita

  • V 6 letech je dítě zralé jít do školy (u některých dětí, u drobnějších, tělesně i duševně zaostalejších dětí – možný roční odklad)

  • Dozrává mozek, vysoká výkonnost organismu

  • Výrazný růst kapacity paměti (hlavně mechanické)

  • Výrazná fantazie – vymýšlení představ „lhaní“

  • Období otázek „proč“ → vznikají dětskékonfabulace = vymyšleniny (dětské lži) – vznikají spojováním minulosti a přítomnosti, fantazie

  • Změna vztahu k rodičům (synové se stylizují do role otců – holení, kouření,… a dcery se stylizují do role matek – styl oblékání, šperků, líčení,…)

  • Asi 3500 slov – mluví

  • Rozvoj sexuality – masturbace (netrestat je za to, pouze pokud to dělají veřejně)

  • Egocentrické myšlení = zaměření na samo na sebe (není sobec)

  • Cit vlastnictví; mají radost z prvenství

  • Uvědomuje si, co má a co nemá dělat, ale ještě se podle toho nedokáže řídit

  • Výtvarné projevy – bezobsažné čmárání (1,5 roku), obsažné čmárání (do 3 let), znaková kresba (od 3 let), kolem 4. roku kresby lidských postav

 1. Mladší školní věk (6-11 let)

  • Do 10 let mozek roste nejrychleji (vývoj mozku do 14 let)

  • Myšlení – dítě je schopno logicky myslet

  • Paměť – logická a mechanická

  • kamarádská solidarita“ – už na sebe nežalují

  • City – nejsou hluboké, netrvají dlouho

  • Děti chtějí zvířátka (morče, křeček, králíček) – učí se o něj starat a mazlí se s ním

 1. Střední školní věk (11-15 let) „pubertální období“

  • Pohlavní dospívání – přicházejí 1. Lásky

  • Dívky: růst prsou, boků, menstruace

  • Chlapci: rozšiřují se ramena, poluce (=samovolný únik spermatu), růst svalů

  • Dítě si vytváří svou individualitu

  • Volba povolání – rozhoduje se co bude dál dělat

  • City – citová labilita, střídání citů, nálad

  • Většinou pocit méněcennosti (syndrom zrcadla = začátek problémů s pletí, pokračuje negativní vzhled, křivý nos, velké uši,…→ pocit méněcennosti)

 1. Starší školní věk (15-20 let) „adolescence“

  • Největší fyzická aktivita, stále existenční závislost na rodičích

  • Osobní krize – pramení z toho, že hledáme co do budoucna

  • Myšlení – spojeno se zkušenostmi

  • Sexualita (při 1. pohlavním styku kluci kladné pocity, ženy velké zklamání)

 1. Dospělost

  • Zastaven tělesný vývoj

  • 20 – 30 let – největší fyzická krása

  • 1. Vrásky

  • Roztahování a zvětšování mozkové kůry → studium

  • Manželství (ženy vstupují do manželství dříve než muži) dnes trend druh a družka (bez sňatku)

  • 30 – 45 let – posun z hlediska sexuality (respekt, úcta)

  • Častý syndrom vyhoření („burn- out“) – když už nevidíme nic před sebou

   • fáze syndromu vyhoření:

    • 1) nadšení, idealismus

    • 2) stagnace

    • 3) frustrace

    • 4) apatie

  • Okolo 50 let klesá aktivita a efektivita

 1. Stáří (po 60 letechživota)

3.2. Psychické vlastnosti osobnosti

 1. TEMPERAMENT

= soubor převážně vrozených psychických vlastností, které určují dynamiku celého prožívání a chování osobnosti (př. způsob reagování)

 • Nejstarší teorii temperamentu vypracoval ve starověku řecký lékař Hippokrates → dále ji upravil lékař Galenos→ lidé byli podle souvislostí temperamentu rozděleni do 4 skupin:

  • V těle 4 tekutiny: krevsanguis, žlučchólé, černá žlučmelanchólé a slizphlegma.

  • Podle toho, která tekutina v těle převládá, vznikají čtyři základní typy temperamentu.

 • sangvinik(z řeckého sanguis = krev)

– čilý, veselý, společenský, nestálý

 • cholerik(z řeckéhocholé = žluč)

– rychlý, samostatný, dráždivý, vzteklý, snadno se rozhněvá ale i rychle uklidní

 • flegmatik (z řeckého phlegma = hlen)

– klidný až lhostejný, netečný, pomalý

 • melancholik (z řeckého melainacholé = černá žluč)

– vážený, svědomitý, zodpovědný, často bojácný, skleslý

 • Tyto typologie se po úpravách používají dodnes

 • Rozdíly v temperamentových vlastnostech nevysvětlují tělními tekutinami ale vlastnostmi nervových procesů (teorie I. P. Pavlova, který je zakladatelem teorie o vyšší nervové činnosti)

 • Švýcarský psycholog Jung rozlišil dva typy osobnosti:

 • introvert – člověk zaměřený do svého nitra, plachý, nejistý, málo průbojný, s intenzivním vnitřním životem a hlubokými city

 • extrovert – člověk zaměřený na vnější svět, společenský, přístupný, otevřený, aktivní, snadno přizpůsobivý

 • Na výzkumy I. P. Pavlova (který na základě vlastností nervových procesů rozlišil 4 typy vyšší nervové činnosti) volně navázal psycholog H. J. Eysenck a vytvořil model osobnosti, ve kterém užívá základních termínů: introverze – extroverze a stabilita – labilita

 

model osobnosti

 1. CHARAKTER

= souhrn psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce a chování a jednání

 • Projevují se vztahem k člověku, k přírodě i k sobě samému

 • Formuje se především působením výchovy a dalších společenských jevů

 • Část osobnosti, která kontroluje a reguluje jedincovo chování podle společenských norem a požadavků

 • Těsně spjat: s temperamentem, motivací, intelektem člověka

 • S charakterem souvisí také svědomí = systém morálních kontroly, jakýsi „vnitřní“ hlas, který člověku říká, co smí a co nesmí (svědomí přináší člověku uspokojení – když jednal ve shodě s morálními hodnotami a působí mu výčitky – při porušení těchto zásad)

 • Charakter se vyvíjí zejména působením výchovy, zkušeností a vlivů prostředí během života

 1. SCHOPNOSTI

= vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem prospěšné vykonávání určité činnosti

 • Vyvíjí se na základě vrozených (anatomicko-fyziologických) dispozic člověka, které nazýváme vlohy

 • Pro vývoj schopností je důležité podchytit dané vlohy a systematicky a intenzivně cvičit již v dětství a udržovat příslušnou motivaci

 • Stupně schopností:

  • úroveň rozvoje schopnosti může být různá

 • nadání = souhrn schopností určitého druhu, který umožňuje pozoruhodné až nadprůměrné výkony v určité oblasti činnosti

 • talent = zvlášť vysoce rozvinutý souhrn schopností, který umožňuje člověku dosáhnout vynikajících výkonů ve svém oboru

 • genialita = mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvářet vrcholná díla

 • Rozlišují se různé schopnosti

  • verbální – schopnost chápat a vyjadřovat složité vztahy zprostředkované slovy

  • prostorová představivost – orientace v prostoru, vizualizace (= schopnost představit si vzájemné vztahy předmětů v určitých polohách

  • numerické – schopnost operací s číselnými symboly

  • paměťové

  • psychomotorické – schopnost koordinovat dva a více současných pohybů

  • umělecké – literární, hudební, výtvarné a dramatické schopnosti

 • Schopnosti mohou být

  • obecné schopnosti – podmiňují úspěšnost vykonávat mnoho činností (ztotožňují se s obecnou inteligencí)

  • specifické schopnosti – hudební, herecké, matematické apod.

 • inteligence = označení pro rozsah určitých kognitivních (= poznávacích) schopností, které umožňují řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, zobecňovat, apod.

 • Druhy inteligence:

 • fluidní inteligence – vrozená, nezávislá na dřívějším učení, během života se NEVYVÍJÍ

 • krystalická inteligence – založená na zkušenostech, vědomostech získaných učením a na schopnostech je využívat

 • Ke zjišťování inteligence se používají inteligenční testy = soubor úloh, které byly pečlivě vybrány a vyzkoušeny a jejichž výsledky byly statisticky zpracovány

 • Vyjadřuje se pomocí inteligenčního kvocientu – IQ (průměrná hodnota je okolo IQ 100 – hraniční pásmo vady IQ 80 – nadprůměr IQ 120 a výše)

 • v ČR existuje organizace – Mensa, která soustřeďuje lidi s vysoce nadprůměrnou inteligencí tj. IQ 130) asi 2,5% populace

 • Specifická forma inteligence je: emoční inteligence – EQ (kterou mnozí psychologové Považují za stejně důležitou jako obecnou inteligenci)

 • Vysoké EQ – schopni motivovat sami sebe k výkonům, vytrvalý, oblíbený v mezilidských vztazích

  • Klíčové emoce: radost, hněv, vztek

  • 5 složek emoční inteligence:

 • sebeovládání

 • sebeuvědomění

 • motivace

 • sociální dovednosti

 • empatie

 • Se schopnostmi souvisí další psychologické pojmy:

  • Dovednost – učením získaná dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonání určité činnosti (fyzické i psychické) vhodnou metodou

  • Vědomost – učením osvojený poznatek (zapamatovaný a pochopený fakt – informace, nebo vztah mezi fakty v podobě pojmu, vzorce apod.)

  • Návyk – je opakováním získaný sklon k vykonávání určité činnosti, zautomatizovaný, bez potřeby uvědomělé kontroly

4. POSTOJE A MOTIVY

 • Motivy = pohnutky, psychologické příčiny reakcí, činností, jednání člověka zaměřeného na uspokojování určitých potřeb

  • Základní forma motivu: potřeba (vyjadřují nedostatky v oblasti fyzické i sociální) → člověk proto vyvíjí aktivitu, aby objem svých potřeb zmenšil

  • Potřeba = stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem,

   • Druhy potřeb:

 • biologické (primární, vrozené) – potřeba dýchání, potravy, bezpečí, spánku,…

 • sociální (získané) – kulturní (vzdělání, kulturní život,…)

 • psychické (radost, štěstí, láska,…)

 • Americký psycholog ABRAHAM MASLOW – autor stupňovitého řazení potřeb (hierarchicky) – organizoval je podle naléhavosti člověka. Vyšší potřeba se uspokojuje až po uspokojení nižší potřeb

 

 • U některých jedinců s poruchou osobnosti můžeme pozorovat, že nemají potřebu lásky (neumí ji dávat ani přijímat)

 • Doplňujícím pojmem k potřebám je hodnota (jejichž výběrem, mohou být potřeby uspokojovány) = vlastnost, kterou jedinec přisuzuje objektu, situaci, události, nebo činnosti ve spojitosti s uspokojováním potřeb a zájmů

 • Hodnoty se vytvářejí a postupně odlišují v procesu socializace (např. jedinec přisuzuje hodnotu materiálnímu zabezpečení a proto o to bude usilovat → má potřebu o vysoké výdělky

 • Dále rozlišujeme tyto motivy:

 • pud – vrozená pohnutka činnosti, označení pro energii nebo cílenou činnost až nutkání (pohlavní pud, mateřský pud,…)

 • zájem – získaný motiv, který neprojevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají

 • aspirace (ambice) – snaha po sebeuplatnění, vyniknutí. Někdy se nazývá také jako ctižádost

 • cíl – uvědomělý směr, když chceme něčeho dosáhnout, něco vykonat, něčemu se vyhnout, něco dělat či nedělat,…

 • ideály – vzorové cíle (př. ideál partnera, způsobu života,…)

 • zvyk – tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost

 • Postoje = sklony člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby, situace

  • Odrážejí hodnotící vztah člověka k určité skutečnosti

  • Složky postojů:

 • kognitivní – poznání objektu, názory na něj

 • emotivní – citové hodnocení objektu, sympatie – antipatie

 • behaviorální – pobídka k jednání či chování

Rozdíl mezi motivy a postoji

Motivy aktivizují chování, postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, reakce matky závisí na postoji


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: