Potřeby osobnosti – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Potřeby osobnosti

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Potřeby osobnosti

 • je stav buď nedostatku nebo nadbytku něčeho, co se odchyluje od optima ­
 • potřeby jsou spojovány s určitým napětím ­
 • potřeba je aktivační do té doby než je uspokojena ­ každá potřeba má určitou sílu, intenzitu ­
 • v některých případech se rozchází potřeba a její uspokojení
 • př. potřeba jíst a nechuť v době nemoci

 

Druhy potřeb

1) vrozené = biologické potřeby

 • jsou charakteristické pro všechny živočišné druhy
 • liší se ve způsobu uspokojování
 • patří sem:
  • potřeba jídla
  • spánku
  • světla
  • tepla
  • vyprazdňování
  • rozmnožování

 

2) sekundární potřeby

 • vznikli ve vztahu člověka se sociálním prostředím ­
 • nejsou vrozené potřeby, vznikají v průběhu vývoje ­
 • charakter pro člověka
 • patří sem: psychické a kulturní potřeby ­
 • při uspokojování psych. potřeb může dojít k poruchám psych. deprivace a frustrace ­
 • bez dostatečného uspokojování biolog. potřeb nemůžeme rozvíjet potřeby psychické ­

 

psychické potřeby

 • potřeba lásky, rodiny ­

 

kulturní potřeby

 • chodit do kina, divadla, sledování filmů, potřeby krásy ­

 

frustrace = je pocit způsobený překážkou, která nám brání k dosažení našeho cíle ­

deprivace = nedostatečné uspokojování důležité psychické, či fyzické potřeby jedince ­

 

K potřebám dále patří:

 • pudy = vrozená, hnací síla nějaké činnosti
 • např. pud sebezáchovy, mateřský pud
Další podobné materiály na webu: