Prenatální, perinatální a novorozenecké období

 

   Otázka: Prenatální, perinatální a novorozenecké období

   Předmět: Vývojová psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Vývojová psychologie patří mezi základní psychologické disciplíny.

 • Zabývá se vývojem člověka od početí do smrti a zabývá se studiem změn, ke kterým dochází v průběhu života. Nejznámější český psycholog zabývající se vývojovou psychologií byl profesor Zdeněk Matějček.

 

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Fylogeneze- vývoj lidského druhu
 • Ontogeneze- vývoj jednotlivce v celém životě
 • Ontogenetická psychologie- vývojová psychologie

 

PERIODIZACE LIDSKÉHO VĚKU

 1. Prenatální vývoj- od početí do porodu
 2. Perinatální období- období během porodu
 3. Novorozenecké období- od narození do 4-6 týdne
 4. Kojenecké období- 4-6 týdnů do 1 roku
 5. Batolecí období- od 1 roku do 3 let
 6. Předškolní věk- od 3 let do 6-7 let
 7. Mladší školní věk- od 6-7 let do 10-11 let
 8. Starší školní věk
  • Prepuberta (10-12 let)
  • Puberta (13-15 let)
  • Adolescence- 15-22 let
 9. Dospělý věk
  • Ranná dospělost- 20-30 let
  • Střední dospělost- 30-45 let
  • Pozdní dospělost- 45-60 let
 10. Stáří
  • Ranné stáří – presenium (60-74 let)
  • Pozdní stáří – senium (75- 89)
  • Dlouhověkost – kmetství (nad 90 let)

 

ZÁKONITOSTI VÝVOJE

 • Vývoj je individuální
 • Vývojové fáze na sebe navazují (při hospitalizaci může dojít k regresi → návrat do předchozí vývojové fáze
 • Vývoj probíhá od méně dokonalého k dokonalejšímu
 • Nerovnoměrně se vyvíjí
 • Nejintenzivnější je do 4 let
 • Každé vývojové období má svou úlohu-
 • Například novorozenecké= adaptace na vnější svět

 

PRENATÁLNÍ OBDOBÍ

 • Začíná početím a končí porodem. Trvá 280 dní (10 lunárních měsíců, 9 kalendářních měsíců).
 • Vývoj plodu dělíme do 3 období

 

A) OBDOBÍ BLASTÉMOVÉ

 • Od početí do prvních srdečních ozev, zhruba do 4 týdnů
 • V tomto období dochází k velkému vývoji CNS

 

B) OBDOBÍ EMBRYONÁLNÍ

 • Od 4 týdnů do 3 měsíce
 • Je to nejcitlivější období (na škodliviny, nemoci- zarděnky- nyní očkování)
 • Dokončuje se vývoj CNS
 • Začínají se objevovat první reflexy (sací = cucání palce)
 • Začíná reagovat na podněty z vnějšího okolí (poloha matky, ozvy srdce matky)

 

C) OBDOBÍ FETÁLNÍ

 • Od 4 měsíce do narození
 • Dochází k růstu plodu a ke zlepšování všech funkcí
 • Bylo zjištěno, že plod je brzy připraven na mimoděložní činnost (např. sací reflex, úchopový reflex)
 • Od 3 měsíce je plod velmi aktivní, pohybuje hlavou, rukama a nohama
 • Jeho aktivita se uplatňuje i během porodu
 • Dítě má schopnost sociální interakce (zklidnění během hudby, kterou dítě vnímalo i během prenatálního období, přitisknutí na hruď)
 • Vliv na vývoj plodu má i postoj matky, jestli je dítě chtěné nebo nechtěné.

 

D) NEGATIVNÍ FAKTORY

 • Stres matky (noční práce, vedoucí pozice)
 • Alkohol, kouření, drogy
 • Úrazy
 • Během prvních 3 měsíců nejlépe žádná těžká námaha
 • Nemoci matky např. zarděnky, diabetes, pohlavní nemoci
 • Neshody Rh faktoru matky a otce

 

PERINATÁLNÍ OBDOBÍ

 • Období během porodu. Velký význam má přítomnost partnera při porodu (nebo blízkého člověka). V 70. letech zavádí do praxe Frederick Leboyer šetrný neboli něžný porod.

 

ŠETRNÝ NEBOLI NĚŽNÝ POROD

 • porod probíhá v přítmí
 • může hrát hudba
 • přítomnost otce
 • žena může rodit do vody
 • po narození se nechává dotepat pupečník-> dítě se nemusí najednou nadechnout
 • dítě se po porodu přikládá na matčino tělo, má možnost se přisát -> pozitivní vliv na laktaci
 • → dítě neustále zaujímá embryonální polohu
 • po porodu systém room – ing in (matka má pořád dítě u sebe) -> navázání vztahu, nácvik péče o novorozence

 

NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ

 • Od narození po 28 den
 • Váha: 3000-4000g
 • Délka: 50-52 cm
 • Dech: 40-60 min
 • Pulz: 150-180 min
 • V prvních 3 dnech se váha sníží až o 7%
 • VÝVOJOVÝ ÚKOL: adaptace na vnější prostředí
 • LANUGO: prvotní ochlupení
 • MOTORIKA: je závislá na zralosti CNS (novorozenec je vybaven reflexi)

 

Druhy reflexů

 • SACÍ
 • MOORŮV OBJÍMACÍ REFLEX- do 3 měsíce
 • ROBINSONŮV ÚCHOPOVÝ REFLEX- do 3 měsíce
 • TOMICKO – ŠÍJOVÝ REFLEX-hlava je obrácená ke zvednuté ruce
 • REFLEX CHŮZE
 • PUPILÁRNÍ CHŮZE

 

Pohyby jsou neuspořádané impulzivní

 1. REAKTIVNÍ- nepodmínění reflex
 2. SPONTÁNNÍ- mávání rukama a nohama

 

 • Reakce jsou mimovolné=nejsou ovládány vůlí vylívají z nezralosti mozkové kůry
 • Psychické stavy dítěte jsou pohyby celého těla
 • Smyslové vnímání /citlivost/- nejvíce vnímají HAPTICKY (dotyky těla)
 • Vestibulární vnímání – vnímání pohybu a polohy těla (uklidnění dítě pomocí houpání)
 • Zrakové vnímání
  • Novorozenec dokáže rozlišit světlo; tmu a obrysy
  • Ve 14 dnech dokáže očima ulpívat na daném předmětu
  • Koncem 1 měsíce jsou oční bulvy v souhře a dítě dokáže vydělit předměty z prostředí
 • Sluchové vnímání
  • Na silné zvukové podměty reaguje celým tělem
  • Ve 2 měsíci tzv. SLUCHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
 • Čich a chuť jsou nediferencována
 • Je termolabilní reaguje na malé teplotní rozdíly
 • Dítě 20h spí a 4h bdí = tímto si vytváří BIORYTMUS- střídání spánku a bdění
 • Vytváří si vztah z matkou
 • Matka se učí rozpoznávat, co dítě chce a v toto období je spojeno s psychosomatickým stavem
Další podobné materiály na webu: