Problematika smyslového postižení – psychologie

 

   Otázka: Sociální komunikace

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

 

Problematika postižení zraku ­postižení zraku

 • znemožňuje orientaci v prostředí

 

Míra závisí na: ­

 • způsobu postižení ­
 • věku kdy k tomu došlo ­
 • druhu a stupni postižení ­
 • vrozené ­
 • získané
 • ­pokud se dítě s postižením narodí nemůže využívat představy

 

Projevy ­

 • porucha zraku=rozvoj hmatu a sluchu
 • ­díky zraku získává informace o světě=podnětová deprivace
 • ­pozornost a paměť je velmi důležitá,chudší fantazie a představivost ­
 • řeč se rozvíjí na základě sluchu
 • ­řeč hlasitější doprovázena mimikou gestikulací ­
 • osvojení pojmů jejichž obsah jim není známý

 

Způsoby porozumívání ­

 • řeč ­
 • braillova abeceda

 

Přístup ­

 • NE soucit,lítost,přehnaná pomoc
 • ­jednáme přímo s K/P ­
 • představíme se ­
 • upravíme prostředí bez bariér ­
 • odstraníme šum kvůli komunikaci
 • ­dáváme o sobě srozumitelně vědět
 • ­důvěra
 • ­domluva o pomoci(co zvládne sám)
 • ­informovat K/P o všem

 

Problematika postižení sluchu

 • ­jeho následky se projevují v dorozumívání

 

Míra závisí na: ­

 • způsobu postižení ­
 • věku kdy k němu došlo
 • ­druhu a stupni postižení ­
 • vrozené
 • ­získané

 

Podoba postižení ­

 • převodní­ – porucha převodu zvuku z prostředí do sluchového orgánu ­
 • percepční – ­postižení sluchového nervu ­
 • kombinovaná – ­nedoslýchavost či hluchota

 

Projevy ­

 • porucha fantazie,představivosti,abstraktního myšlení,řeči
 • ­podnětová a psychická deprivace
 • ­sociální izolace,uvědomuje si odlišnost a nemožnost komunikace
 • ­osobnost je vztahovačná a egocentrická,nezralá,výbušná

 

Způsob dorozumívání ­

 • prstová abeceda
 • ­posunková řeč ­
 • odezírání

 

Přístup ­

 • zajistit důvěru ­
 • trpělivost,tolerance
 • ­mluvit pomalu,zřetelně artikulujeme,stojíme před K/P ­
 • kontrola neverbální komunikace ­
 • zajištění kompenzačních pomůcek
Další podobné materiály na webu: