Psychologické aspekty umírání a smrti – maturitní otázka

 

   Otázka: Psychologické aspekty umírání a smrti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): MonKitt

 

 

SMRT

 • Individuální zánik organismu, často spokojován s vyšším věkem a stářím (nad 60), kdy nejčastěji umírají v nějakém zařízení
 • Smrtelnost člověku začne připomínat nemoc

 

OBECNÝ POSTOJ KE SMRTI

 • Má tři složky:
  1. Strach a úzkost
  2. vědomosti o umírání a vlastní zkušenosti
  3. únik a vyhýbání

 

UMÍRÁNÍ

 • značí vědomé či nevědomé vyrovnání se se skutečností, že život končí
 • je přirozený proces přechodu mezi životem a smrtí
 • trvá různou dobu a je to jedna fáze života

 

 • známky umírání:
 • fyziologické
  • dochází k selhávání živ. důležitých funkcí
 • psychické
  • klienta trápí řada otázek, na které si neumí odpovědět:
   • jaké bude umírání?
   • kdy to bude?
   • kde budu umírat?

 

UMÍRAJÍCÍ

 • trpí klinickými projevy smrti-pocení, imobilizace, žízeň, …
 • těžce nese samotu a odloučení-má strach, že při okamžiku smrti bude sám
 • zvýšená senzitivita vůči okolí
 • objevuje se tzv. vzdalování-je egocentrický,lhostejný,vyžadující,nekritický,hostinní,…

 

PĚT FÁZÍ PROCESU UMÍRÁNÍ

 • vypracované Elizabeth Kubler-Ross
  1. Fáze šoku, odmítání a negace smrti
  2. fáze zloby, vzteku, vzpoura a záště
  3. fáze uklidnění a smlouvání
  4. fáze deprese, smutku, projevů lítosti nad tím co končí
  5. fáze smíření se smrtí, vyrovnání a pokory

 

POTŘEBY UMÍRAJÍCÍCH

 • udržení kvality života
 • nezůstat sám, komunikovat
 • soukromí a intimita
 • hovořit o své situaci pravdivě, o smyslu svého života, o svém současném stavu, o obavách z umírání a smrti
 • potřeby rituálů
 • ujistit se, že smrt nebolí
 • splnit si svá přání a sny
 • zorganizovat si pohřeb, truchlit a připravit se na smrt

 

HLAVNÍ CÍLE ZDRAVOTNÍKŮ U UMÍRAJÍCÍCH

 • naslouchat a slyšet
 • individuální a nedirektivní přístup
 • poctivě informovat, poskytovat fakta
 • podporovat sebekontrolu pacienta
 • zajistit největší možný komfort- tlumit bolest
 • pomáhat rodině
 • kontakt s klientem- verbální i neverbální

 

HOSPICOVÁ PÉČE

 • nový přístup v péči o umírající
 • vychází z úcty k člověku
 • garantuje, že:
  • nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • nezůstane sám
  • mu poskytne paliativní péči

 

EUTANÁZIE

 • označení dobré a bezbolestné smrti
 • je záměrné ukončení života
 • druhy:
  • aktivní-záměrné podání léků
  • pasivní- přerušení či odmítání léčby
  • nepřímá- podání léků s možnými vedlejšími důsledky
Další podobné materiály na webu: