Psychologie dětí do 3 let

psychologie

   Otázka: Psychologie dětí do 3 let

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Jury

 

 

NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ

 • 1 měsíc (6 týdnů)
 • 3 300 g, 50 cm, adaptace na vnější prostředí

 

ZNAKY:

 • KRÁTKÉ ČASOVÉ ÚSEKY BDĚNÍ – prospí 20-22 hodin denně
 • REFLEXY – vrozený způsob chování
  • Životně důležité – sací, hledací
  • Nevýznamné – uchopující, chůze, plavací, zadržení dechu
 • VROZENÉ ZPŮSOBY CHOVÁNÍ – tendence vnímání, dýchání, reagovat křikem
 • ROZVOJ NOVOROZENCE JE ZÁVISLÝ NA PŘÍSUNU PODNĚTŮ
  • Sluchové podněty – musí mít přiměřenou intenzitu, dítě lépe vnímá vysoké zvuky
  • Dotykové podněty – novorozenci mají citlivou pokožku, citlivě vnímají dotyky např. masáže nebo hlazení
  • Zrakové podněty – novorozenci vidí ostře jen do 20-30 cm, nejzajímavější je pro ně světelný kontrast nebo změna pohybu a předmět v jejich zorném poli

 

PSYCHIKA

 • Pro rozvoj vnímání a učení mají význam primární projevy pozornosti novorozence, trvají několik vteřin, jsou reakcí na výrazné podněty
 • Temperament se projevuje v rozdílné reaktivitě – křik, kopání, citlivost na hluk
 • Emoce – vyjádří libost a nelibost
 • Pravidelný režim vytváří pocit jistoty

 

KOJENECKÉ OBDOBÍ

 • Měsíc – 1 rok
 • Alespoň 10 kg, 80 cm
 • Kolem 2. měsíce se začínají vědomě smát
 • Kolem 4. měsíce uchopování různých věcí, předmět strká do pusy na ohmatání
 • Mezi 5.-6. měsícem se začínají otáčet na bříško
 • Kolem 7. měsíce přitahování do sedu
 • 8.-9. měsíc samostatné sezení
 • 9.-10. měsíc postaví se s oporou (ovládá lození po čtyřech)
 • Kolem 12. měsíce samostatné první krůčky

 

BIOLOGICKÉ POTŘEBY – jídlo, teplo, bezpečí

 

PSYCHICKÉ POTŘEBY

 • Přiměřené množství podnětů – zrakový, sluchový, hmatový
 • Málo podnětů způsobí deprivace a zpomalení vývoje
 • Velké množství podnětů přetěžuje dětský organismus, může dojít k obranné reakci a odlišnému vývoji

 

ROZVOJ ŘEČI

 • Ve 3. měsíci broukání – nenapodobitelné zvuky
 • Po 6. měsíci žvatlání – slabiky
 • 9.-11. měsíc první slova
 • Důležité je porozumění řeči a schopnost reagovat na pokyn (Jak jsi veliký?)

 

BATOLECÍ OBDOBÍ

 • 1–3 roky
 • Ve 3 rocích 100 cm, 15 kg
 • Období osamostatňování

 

ZNAKY:

 • Osvojení chůze
 • Orientace v běžném prostředí
 • Rozvoj pasivní a aktivní řeči
 • Rozvoj sebeuvědomění

 

BIOLOGICKÉ POTŘEBY

 • Klesá potřeba spánku
 • V 18 měsících se nají sami lžičkou
 • Kolem 2. roku udrží čistotu bez plenek
 • Zvládnou se oblékat, ale nezapnou knoflíky ani nezaváží tkaničky

 

PSYCHICKÉ POTŘEBY

 • Dítě potřebuje citové zázemí zajištěné dospělými osobami (pro pocit bezpečí, ochrany, důvěry)
 • Potřeba přiměřených podnětů
 • Potřeba vlastního projevu

 

EMOCIONÁLNÍ VÝVOJ

 • Emoce jsou silné, vyjadřují se fyzickou aktivitou
 • Nastává proces sebeuvědomění (od 3. os. do 1. os.)
 • Objevuje se pocit strachu, nejdříve z neznáma, později např. z pohádkových postav
 • Mívají pocit obliby a neobliby (jídlo)

 

SOCIÁLNÍ VZTAHY

 • Přetrvává silný vztah s matkou a navazuje více kontaktu i s ostatními příbuznými
 • Začíná osamostatňování
 • Kolem 2. roku navazuje vztahy s vrstevníky, ale hrají si jenom vedle sebe

 

MOTORIKA

 • Vyvíjí se chůze, ve 3 letech umí běhat, skákat, chodit po schodech
 • Ovládají tříkolku, koloběžku
 • Umí vhazovat kostky do otvorů, malovat

 

VÝVOJ VNÍMÁNÍ

 • Zdokonalují smysly i vnímání
 • Rozlišují tvary, barvy, velikost, zvuky
 • Souvisí s ním i rozvoj paměti
 • Učí se rychle, ale bez opakování rychle zapomínají
 • Jsou schopni bezděčně soustředit svou pozornost na zajímavý podnět
 • Soustředí se několik minut

 

VÝVOJ ŘEČI

 • Je důležité, aby děti samy mluvily a rozuměly mluvené řeči
 • Kolem 1 roku zná dítě kolem 30 slov, může mít jedno, které používá pro víc věcí
 • Řeč se postupně zlepšuje
 • Ve 2 letech ovládá 200 slov a mluví ve větách
 • Kolem 3. roku 1000 slov, zvládá souvětí

 

VÝVOJ MYŠLENÍ

 • Úzce souvisí s vývojem řeči
 • Kolem 2. roku jsou časté otázky
 • Ve 3 letech se ptají na otázky Kdo je to? Co je to?
Další podobné materiály na webu: