Psychologie učení – maturitní otázka

 

   Otázka: Psychologie učení

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): SirNuff

 

 

Učení – Proces, který rozšiřuje vrozené předpoklady a možnosti jedince. Skrze získávání, osvojení a upevňování nové zkušenosti se přizpůsobujeme novým podmínkám/situacím. Podílí se i na emocionálním vývoji, sociálních interakcích, a dokonce i na vývoji osobnosti.

Učení může být definováno jako relativně trvalá změna chování, která vyplývá ze cvičení. Nezahrnujeme sem změny chování způsobené zráním nebo odpovídající pouze dočasnému stavu organismu.

Komplexní učení zahrnuje mimo tvorby asociací ještě něco navíc – např. používání určité strategie při řešení problému nebo vytváření mentálních map prostředí, ve kterém se jedinec nachází.

Záměrné – Vědomé učení s vytyčeným cílem

Bezděčné –  Bez záměru, při hře, každodenní činnosti

Základ proces je asociace.

Podmiňování – proces, kdy je určitá reakce vyvolána novým podmíněným podmětem.
Klasické podmiňování – Spojení vedlejších předmětů (I.P. Pavlov)
Operativní podmiňování – Spojení určité reakce s jejími důsledky, učení za dosáhnutím kýženého výsledku. Je založeno na posilování. = POKUS A OMYL
 Edward Lee Thorndike – Funkcionalista/behaviorista
– experimentální pedagogický psycholog
– zákon efektu – krysa – klec- páčka -> instrumentální chování

 • Burrhus Frederic Skinner – Teorie operativního podmiňování a programového učení
  – Chování – Respondentní (reakce vyvolána podmětem) a operativní
  – Problémová klec (Skinner box) – Krysa – páčka – tlačítko – el. šok

 

Programové učení

 • Princip aktivní odpovědi
 • Princip malých kroků
 • Princip odměňování
 • Princip individuálního tempa

+ Fáze kontroly

 

Předpoklady k činnostem

 • Vědomosti – poznatky a informace
 • Dovednosti – dispozice pro vykonávání určité činnosti
  Senzorické – lepší vnímání
  Senzomotorické
  Intelektové – mluvnická pravidla
  Sociální
 • Návyky – získané způsoby reagování a chování

 

Formy učení

 • Senzomotorické – rozvíjení názorného poznávání a pohybové stránky činnosti
  fáze – kognitivní (seznámení se), fixační (praktické vykonávaní),zdokonalovací
 • Vědomostní – osvojení poznatku
  Verbální/pojmové
 • Intelektové – řešení problémů
 • Sociální – osvojení sociálních dovedností (John Dollard, Neal Elgar Miller)
  Učení nápodobou/učení sociálním upevňováním/identifikaci

 

Efektivita učení  

 • Vnější podmínky
 • Momentální psychický stav jedince
 • Charakter učení a zvolená metoda
Další podobné materiály na webu: