Řeč – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Řeč

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Řeč = nástroj myšlení a má dorozumívací funkci ­

 

Řeč vyjadřuje: ­

 • myšlenky ­
 • názory ­
 • dojmy ­
 • vědomosti ­
 • spokojenost ­
 • nástrojem řeči je jazyk

 

Dělení řeči ­

 • vnitřní – je bohatá, dělá nám problém vyjádření ­
 • vnější – mluvená a psaná ­
 • řeč mluvená je doprovázená nonverbální komunikací = nemluvenou formou patří tam: gesta, postoj, vzdálenost … ­
 • řečí psanou musíme vyjádřit myšlenky => složitější ­
 • řeč je důležitá pro práci zdravotníka

 

Poruchy řeči

1) poruchy výslovnosti

a) breptavost = porucha, charakteristická rychlá řeč, polykání hlásek

b) koktavost = jedná se o zadrhávání, kdy opakujeme počáteční písmeno nebo slabiku

c) patlavost = chybná výslovnost

 • dělení:
  • paralelie = porucha řeči, kdy jednou hláskou nahrazujeme hláskou jinou
  • dyslalie = hláska není vyslovena čistě ­
   • P/K umí tu hlásku, ale neumí to správně položit
  • př. ráčkování

d) huhňavost = člověk mluví nosem ­> když má někdo rozštěp patra nebo rýmu

 

2) řečová neschopnost

patří tam:

a) mutismus

 • němota ­ sluchové orgány jsou v pořádku, je tam psych. bariera např. selektivní mutismus = člověk nemluví v určité v určité situaci

 

b) afázie

 • porucha v důsledku poruchy mozku (úrazy, krvácení)
 • dělení:
  • motorická afázie = porucha řeči, kdy člověk rozumí ale má potíže s řečí ­
   • člověk má ochrnutá mluvidla ­
   • P/K si poruchu uvědomuje
  • senzorická afázie = člověk mluvit může, ale on té řeči nerozumí ­
   • tento člověk si poruchu neuvědomuje ­
   • je zlý na okolí a v některých případech i agresivní

 

c) afónie

 • porucha řeči, která se projevuje slabým hlasem ­ geneticky dáno

 

d) dystonie

 • skřípavý hlas, nečistý ­ spojený s přechodnou dobou ale někdy i u tracheostomií
Další podobné materiály na webu: