Rodina a její význam pro utváření osobnosti dítěte – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Rodina – význam pro utváření osobnosti dítěte

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): alice

 

 

 

 

 • rodina = základní jednotka společnosti
 • charakteristika: malá sociální skupina

– rodina je pro dítě významný identifikační vzor (ztotožnění, nápodoba)

 

 • znaky rodiny:

– společensky schvalovaná forma partnerského soužití

– členové spojeni pevnými příbuzenskými svazky (manželství, rodičovství, adopce, sourozenské vztahy, pěstounská péče…)

– rodina žije v jedné domácnosti

– členové rodiny spolupracují, navzájem si pomáhají, výchova a výživa dětí (povinnost)

– vztahy jsou neformální založené na emocionalitě

 

 • funkce rodiny:

– základní funkce

 1. biologicko-reprodukční (zajistit pokračování lidského rodu)
 2. výchovná (socializační a kultivační, začlenění do společnosti)
 3. ekonomická (hmotné zajištění domácnosti, jednotlivých členů)
 4. emocionální a ochranná (pocit jistoty, bezpečí, utváření životní perspektivy)

 

– druhotné funkce

 • rekreační (odpočinek po práci, společná dovolená, výlety o víkendech)
 • zájmová (možnost provozovat své zájmy uvnitř rodiny – cyklistika, hudba…)
 • morální (manželská věrnost, rodičovská etika, životní styl rodiny)

 

 • současné trendy a problémy v rodině:

– nesezdané soužití (nesezdaní partneři, péče o děti, stejná rodičovská práva)

– sezdané nesoužití (rodiče jsou oddáni, ale nežijí spolu v jedné domácnosti)

– patchwork rodiny, matky samoživitelky, registrovaná partnerství

– příliš mladí rodiče, odkládání rodičovství (kariéra), bezdětnost

 

 • typy rodiny:
 1. z hlediska velikosti:
 • základní (rodina moderní, malá, 2 generace – rodiče a děti)
 • rozšířená (rodiče, děti, prarodiče, další příbuzní – soužití, pravidelný kontakt)
 • vícegenerační (pod jednou střechou prarodiče, rodiče a děti, zvl.„sendvičová“)

 

 1. z hlediska úplnosti:
 • úplná (všichni členové rodiny žijou společně)
 • neúplná (chybí jeden z rodičů – rozvod, úmrtí, svobodná matka)
 • skrytě neúplná (jeden z rodičů se nepodílí na chodu domácnosti, upřednostňuje záliby)
 • rekonstruovaná (po rozvodu nový partner…)
 • dvoukariérová (rodiče zaměřeni na kariéru, au-pair, hospodyně…)

 

 1. z hlediska vývoje: (z hlediska jedince)
 • orientační (výchozí) – primární rodina, do které se jedinec narodí
 • rozmnožující (reprodukční) – sekundární, od které se očekává potomstvo
 • druhotně vzniklá – po rozvodu nový sňatek, nově rekonstruovaná rodina

 

 • význam rodiny pro členy:
 • zázemí, bezpečí, jistota, důvěra, uspokojování potřeb, významný sociální činitel, seberealizace – smysl života

 

 • dělení rodin podle funkčnosti:
 • funkční (plní všechny funkce, harmonická rodina, uspokojuje potřeby všech členů)
 • problémová (má problémy, vyřeší je sama, krátkodobá pomoc,neohrožuje vývoj dítěte)
 • disfunkční (vývoj dítěte výrazně ohrožen, narušen),př.:nezralá, přetížená, ambiciózní, disociovaná, zanedbávající dítě, týrající…
 • afunkční, nefunkční (dítě nutno odebrat z rodiny!)

 

 • poruchy rodiny ve vztahu k dítěti:

– rodiče se o dítě…

 • nemohou
 • nechtějí
 • nedokáží

…starat

 

 • styly rodinné výchovy:

– základní dělení

 • autoritativní (rodič málo respektuje přání a potřeby dětí, tresty – apatie, boj proti autoritě)
 • liberální (slabé vedení, nedůslednost – nízká úroveň vědomostí, dovedností, nevytrvalost…)
 • demokratický (porozumění, respektování individuality, spolurozhodování – snižuje opozici)

 

– nesprávné typy rodinné výchovy

 • rozmazlující
 • příliš úzkostná
 • protekční
 • perfekcionistická
 • nejednotná
 • zavrhující

 

 • zákon o rodině:

– 4 části

 1. manželství
 2. vztahy mezi rodiči a dětmi
 3. výživné
 4. závěrečná ustanovení

 

 • syndrom CAN (Cild Abuse and Naglect)

= souhrn příznaků týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

 

 • základní charakteristika:

nenáhodné jednání rodičú (jiné osoby), které je v danné společnosti nepřijatelné

– poškozuje tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte, případně smrt

 

– v současnosti se daří objevit jedna pětina případů

– trestný čin → odnětí svobody (1-5 let, těžší 2-8 let, osoba usmrcena 5-12 let)

– ! oznamovací a přikazovací povinnost ! (trest do 3 let)

 • základní formy:

 

 1. zanedbávání

 

 1. týrání

– fyzické

– psychické

 

 1. zneužívání

– pedofilie

– syndrom CSA (sexuální zneužití)

– incest

– znásilnění

 

 • faktory:

věk, vztah k pachateli, délka zneužívání, postavení rodiny k zneužívání

 

 • systémové týrání – dítě týrá dále ten u koho hledá pomoc (příbuzný, policie, soud…)
 • Münchausenův syndrom by proxy – duševní porucha, předstírání tělesné nebo duševní nemoci u dítěte, pro kterou má být léčeno
 • Fond ohrožených dětí

pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: