Rodinné právo – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Rodinné právo

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Veronika

 

 

 

 

Právo rodinné – pojem a prameny práva rodinného, uzavření a zánik manželství, zákonné překážky manželství

 • Tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči, dětmi a dalšími příbuznými

 • Účelem těchto právních norem je ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí

 • Hlavními prameny rodinného práva – od 1.1. 2014, v novém občanském zákoníku a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí

MANŽELSTVÍ

 • Trvalé společenství muže a ženy

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

 • Veřejný slavnostní obřad, uskutečněn za přítomnosti dvou svědků buď před státním orgánem (občanský sňatek)

 • Před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti (církevní sňatek)

ZÁNIK MANŽELSTVÍ

 • Buď smrtí jednoho z manželů, nebo soudním rozhodnutím o rozvodu

PŘEKÁŽKY

 • Překážka bigamie

 • Překážka nezletilosti

 • Překážka nezpůsobilosti

 • Překážka duševní choroby

 • Překážka příbuzenství

 

 


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: