Stáří – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Stáří

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Stáří – poslední období životního cyklu

 • stárnutí je složitý děj, který je ovlivněný:
  • sociální oblastí – dosavadní způsob života

 

Stárnutí předpokládá dědičnost

Výživa

 • strava má také za předpoklad nějaká onemocnění

 

Rozdělení

a) stárnutí – presenium => 60­-70 let

b) stáří – senium => nad 75 let

c) kmetství => nad 85 let

 

Změny ve stáří

1) Tělesné změny

 • dochází k atrofii = ochabování a zmenšování ­
 • dochází k involuci = vyhasínání činnosti některých orgánů ­
 • zmenšuje se hmotnost a postava ­
 • postava => kostra ­> mění se její stavba, sesedají obratle (osteoporóza, mění se vzhled), kosti jsou křehké ­
 • svaly ochabují => malá výkonnost ­
 • kůže – ztrácí pružnost, objevují se stařecké skvrny
 • dochází ke změně barvy vlasů ­> šedivění, vypadávání ­
 • změna vnitřních orgánů ­> mění se činnost srdce a cév, ukládají se
 • cholesterolové pláty – CMP, IM… ­
 • zhoršení funkce jater, ledvin ­
 • dochází k poklesu činnosti endokrinních žláz ­
 • vyhasíná činnost pohlavních orgánů ­
 • nervové buňky ­> klesá množství ­> utlumený vzruch a útlum ­
 • smyslové buňky – klesá jejich činnost (nevidí, nedoslýchá, problémy s hmatem…) ­
 • zuby – zhoršuje se kvalita, zuby vypadávají

 

2) Psychická oblast ­

poznávací procesy:

 • vnímání ­> horší ­> špatné smyslové vnímání ­> poruchy orientace v prostoru a čase
 • paměť  ­> krátkodobá paměť ­> zapomínání ­> je špatná vštípivost ­> špatné zapamatování ­
 • snižuje se schopnost učení ­
 • rozumové schopnosti ­ – řešení problému ­> pomalejší a ne vždy úspěšné ­
 • v pozdním stáří ztrácí myšlení logiku, mnohdy i objektivitu ­
 • u starých lidí se objevuje kritičnost ­
 • změny v motivaci ­> má malou motivaci, záleží na smyslu života ­
 • hodnotový žebříček se mění ­> vztahy v rodině ­> zdraví ­> lidské vztahy ­> přátelství ­
 • citová oblast ­> citová labilita = přecitlivělost, jsou zranitelnější, strach že bude na někom závislý, bezmoc, strach ze smrti ­
 • objevuje se deprese – ztráta blízkého

 

3) Sociální oblast ­

 • velice často se dávají do poměru s malými dětmi ­
 • roste egocentrizmus ­
 • objevuje se vztahovačnost, podezřívavost, dětinskost, tvrdohlavost ­
 • roste potřeba společnosti jiných lidí ­
 • cení si vztahů v rodině, s přáteli, se sousedy … ­
 • osobnost starého člověka je zaměřena na minulost => minulý život

 

Příprava na stáří

 • naplnit své touhy
 • zajistit se finančně
 • udržet si přátelství
Další podobné materiály na webu: