Telefonická krizová intervence – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Telefonická krizová intervence

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Nikola Petráčková

 

 

 

 

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE

Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace, která způsobuje u člověka změnu v navyklém způsobu života, a vyvolává stav nerovnováhy, ohrožení a stresu. Přesahuje jeho adaptační možnosti i zdroje běžných obranných mechanismů.

Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, či ohrožující.  Pomáhá zpřehlednit klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

 

UDÁLOSTI VEDOUCÍ KE KRIZI

  • rozvod, rozchod, úmrtí
  • nemoc, operace, nezaměstnanost
  • odchod do důchodu
  • úraz, živelná pohroma, nepřijetí na školu, narození postiženého dítěte. uvěznění, závislosti, exekuce
  • útok, únos, nedostatek financí, nevěra, nechtěné těhotenství, potrat

 

MOŽNOSTI POMOCI SI V KRIZI SÁM

Člověk by měl nechat emocím spontánní průběh, měl by jednat konstruktivně, využít životní zkušenosti, zaměřit se na náhradní aktivitu, měl by věřit v naději.

 

FORMY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ INTERVENCE

forma

Je poskytována specializovanými linkami zaměřenými na určitou problematiku (Senior linka, AIDS linka, GAY linka).

 

forma

Je poskytována všeobecnými linkami důvěry, pracovníci jsou vyškoleni pro všechny problémy, měli by přesvědčit klienta, aby navštívil klientské centrum.

 

Většina linek důvěry bývá v provozu NON-STOP, bývá utajeno místo pracoviště, i jména pracovníků.

 

CÍLE

Cílem je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí (hrozí němu nebo od něj jinému) a neprohlubovat krizi.

 

KLADY

Pracovník má více prostoru si něco promyslet, klient ho nevidí, pracovník si může přivolat jiného odborníka na pomoc.

ZÁPORY

Probíhá jen verbální a paraverbální (klienta nevidí) komunikace, pracovník musí lépe naslouchat, klienti neradi opakují, může být i hůře slyšet.

 

INTERVENCE TVÁŘÍ V TVÁŘ

KLADY

Pracovník může používat neverbální složky řeči, zpětně vidí reakci klienta, klient má pocit, že pracovníka zná, cítí větší jistotu.

 

ZÁPORY

Pracovník má méně prostoru, nemůže odvrátit pozornost, další nevýhodou je, že klient ví, jak pracovník vypadá, zná ho (výhružné telefonáty, svalování viny).

 

Délka hovoru v KTI závisí na klientovi, jak on chce dlouho hovořit

Intervence tváří v tvář trvá 45 minut, pracovník může lépe poznat klientův problém a odkázat ho na jiné centrum.

 

Osobní a pracovní přístup

Lidskost – mít rád lidi, přijímat je takové jací jsou

Empatie – umění naslouchat, zdravý altruismus

Instinkt – umění poslouchat svůj instinkt

Herecký talent – schopnost improvizovat

Odborná vybavenost – znalosti a informace z psychologie, pedagogiky, sociálních věd

Schopnost rozhodnout se – trpělivost a psychická odolnost

Inteligence

Humor

 

Co všechno může pracovník klientovi nabídnout

Příležitost vyslovit konečně nahlas, co ho trápí.

Oporu, uklidnění a uvolnění.

Rozumové pochopení problému.

Radu a informaci, nasměrování.

Povzbuzení a dodání odvahy, naděje.

Zajištění bezpečí, úleva od tajemství.

Typologie hovorů

Hovory testovací

– lidé, kteří žádný problém nemají, ale chtějí se ubezpečit, že kdyby se problém vyskytl, bude tam někdo, kdo pomůže

– mohou svůj problém nadnést, ale nechtějí ho řešit

– problém si vymyslí

– nadhodí problém někoho jiného

 

Zneužívající hovory

– bývají krátké a pro personál velmi zatěžující (například v noci volá opakovaně)

– volající se buď nudí, nebo je plný agrese a chce si ji vybít

– úmyslně si plete linku důvěry s erotickou linkou

 

Sebeobrana na lince důvěry (ne všechny techniky jsou vhodné pro každého klienta)

Technika mlčení – má za úkol klienta unavit, vyčerpat a vyvolat u něj frustraci.

Technika jako kdyby – někdo kdo volá, útočí a my s ním budeme mluvit jako by měl opravdu problém

Poučování – např. při nadávkách nabádáme, aby přidal na intenzitě

Technika znudění – např. tím nás nepobavíte, tohle nic není, to už tady bylo….

Technická porucha – nahrát to jako když ho neslyšíme…

Technika nářku – např. proč mi to děláte…

Technika obveselení – povzbuzování obtěžovatele


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: