Vrozené vlastnosti osobnosti – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Vrozené vlastnosti osobnosti

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Temperament = souhrn vlastností, které určují dynamiku a sílu prožívání a chování ­

 • zařazení lidí podle temperamentu = typologie

 

1. typologie – klasická

 • rozpracoval Hypokrates v 5.st.př.n.l. a navázal Galénos ve 2.st. př.n.l.

rozdělení lidí podle převládající tekutiny

 • v těle ­ v těle, kde převládá krev ­> sangvinik
  • člověk společenský, veselý, rychlý, nestálý ­
 • v těle převládá hlen ­> flegmatik ­
  • člověk klidný, pomalý až lhostejný, spolehlivý ­
 • v těle převládá žluč ­> cholerik
  • člověk dráždivý, vzteklý, velice těžko se ovládá ­
 • v těle převládá černá žluč ­> melancholik
  • člověk pomalý, smutný ale laskavý, dobrotivý, má city dlouhodobé a hluboké

 

2. typologie – I.P.Pavlov

 • rozpracovává na základě činnosti nervové soustavy ­ hodnotí sílu, podráždění a útlum, vyrovnanost nerv.procesů a pohybů ­
 • typ vyšší nervové činnosti
  • a) silný typ ­
   • vyrovnaný ­ živý (S) ­
   • nevyrovnaný (CH) ­
   • klidný (F)
  • b) slabý typ (M) ­

 

silný – vyrovnaný – živý = sangvinik

 • charakter: veselá nálada, podnikavost, pracuje rychle, rozhodně, umí se podřídit, není konfliktní, optimismus
 • negativa: lehkomyslnost, povrchnost, hodně upovídaný, málo sebekritiky ­

 

silný – vyrovnaný – klidný = flegmatik

 • charakter: vytrvalý, rozvážný, přátelský, dobře se ovládá, má rád denní řád
 • negativa: pomalejší, pasivnější, těžko se přizpůsobuje změnám ­

 

silný – nevyrovnaný = cholerik

 • charakter: živý, rychle pracuje, dokáže se prosadit, jedná rychle, energicky
 • negativa: impulsní, vzdorovitý, netrpělivý, agresivní na okolí, špatně se ovládá (afekt)

 

slabý = melancholik

 • charakter: svědomitý, důkladný, člověk vážný, sklon k pesinismu
 • negativa: unavený, skleslý, nedůtklivý (odsekává), pocity méněcennosti

 

3. typologie – Eysenkova

 • dělí lidi podle toho jestli patří do extroverta nebo introverta ­
 • extrovert = otevřený člověk (kamarádský, veselý) ­
 • introvert = člověk uzavřený (nemluví) ­
 • většinu lidí nemůžeme zařadit jednoznačně, vyhrazené typy mívají potíže ­
 • každý typ má vlastnosti kladné i záporné, ale záleží na člověku jak vlastnosti využije, které budou převládat ­
 • přestože je temperament vrozený, dá se měnit vlivem výchovy a sebevýchovy

 

Vlohy – dispozice ­ vrozené anatomicko-psychologické zvláštnosti, na jejich základě se rozvíjí schopnosti

 

Dělení:

1) zvláštnosti organismu

 • př. velký zadek

2) zvláštnosti smyslového vnímání

 • hudební sluch, zrakové vnímání…

3) zvláštnosti stavby a činnosti CNS

 • př. mechanická paměť ­
 • na základě několika vloh se může rozvinout jedna schopnost ­
 • člověk si na svět přináší vlohy k onemocnění (př. cukrovka, rakovina …) ale záleží na prostředí, životních podmínkách a způsobu života
Další podobné materiály na webu: