Vývojová psychologie (ontogenetická) – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Vývojová psychologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Marťas

 

 

 

 

-etapy vývoje jedince
-měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické

 

-dělíme život z hlediska věku

 1. Období=Prenatální
  – nitroděložní vývoj, největší roli hraje kondice těhotné ženy(psychická pohoda)
 2. Období=Rané dětství
  Etapa – 1 měsíc života novorozenec, adaptace na změnu, dominantné je spánek
  2.Etapa – kojenecké – nejdelší rok života(1rok), základem smyslové poznání, uchopován věcí, strkání do úst, otáčení se(plazení se), reaguje na rodič, pokus o řeč(roste pasivní sl. Zásoba), sed, chůze po čtyřech, na konci pokus o chůzi
  3.etapa – batolící věk(1-3), odpoutání od matky, začíná si hrát se svými vrstevníky
  Koperníkovská revoluce – dítě poznává, že není středem po zornosti -> raná puberta, já sám, prosazování své osobnosti
  „proč?“
  základní hygienické návyky( mytí rukou, sám se nakrmí
 3. Mladší školní věk(6-11)
  – nástup do školy (1. Stupeň), začíná rozvíjet rozumové poznání
 4. Puberta(starší školní věk)
  -nejdříve u dívek
  -vzpoura proti autoritám
  -očekávaná , pozitivní deviace
  ->testování hranic v procesu socializace
  -rozumové, logické myšlení, usuzování
  -velmi rychlé učení
  -vynikající sl. Zásoba
  -15. Ukončen růst dívek
  -fyzické dozrávání
  -končí ukončením základního vzdělání
 5. Adolescence (15-22)
  -psychické a sociální dozrávání
  -začít svůj život mimo rodiče
  -ukončení vzdělávacího procesu
  -na vrcholu vzdělání, psychická a fyzická kondice
  -plnoletost
 6. Dospělost
  Fáze=Mladá dospělost (20-30) – rodina manželství výchova dětí
  2.Fáze=střední dospělost – plni plánů a ideí
  -30-45
  -dobudování domova, kariéra
 7. Krize středního věku
  45-50
  -rekapitulujete(co jsi za život udělal, co jsi chtěl, nechtěl)
  -více to dopadne na muže v 50ti, chtějí se rozvádět, nové rodiny
  „syndrom opuštěného hnízda“
  -zdravotní problémy
 8. Pozdní dospělost
  -60-70
  -ne moc dobrá fyzička
  „syndrom zbytečného člověka“
 9. Stáří
  -zmenšená pohyblivost
  -samota, opuštěnost
 10. Smrt

 

Psychopatologie

-duševní choroby
-příčiny vzniku
-třídí je
-psychohygiena
-psychické deviace

 

Příčiny:

 1. Biogenní
  -zvýšený předpoklad vzniku duševních chorob
  -dědičnost, zvýšená náchylnost (slabá, nevyrovnaná, labilní), poškození zárodku během těhotenství nebo při porodu
 2. Somatogení
  -poškození mozku a analyzátoru během života
  -úraz, infekční choroba, fyziologické změny(toxikomanie, stařecká demence)
 3. Psychogení
  a)dlouhotrvající vnitřní konflikty
  b)civilizační stavy(deprese, frustrace)
  c)akutní psychotraumata (ztráta blízkého člověka, účastník dopravní nehody)
  -> posttraumatický stres
 4. Sociogenní
  -nepříznivé sociální prostředí(nešťastné manželství)
  -poruchy adaptačních mechanismů(mechanismy, které nám pomáhají zvládat změny)
  ->přestěhování; aktivní pracovní život->odchod do důchodu; syndrom prázdného hnízda)
  -psychická infekce(starání se o psychicky nemocného), sledujete na sobě, že máte stejné příznaky(přenášení nálad)

 

Druhy duševních chorob:

 1. Postihující psychickou funkci – poruchy učení
  -dyslexie(čtení
  -dysgrafie(psaní)
  -dyskalkulie
 2. Postihující proces
  -proces vnímání, porucha řeči, citů
 3. Postihující celou osobnost
  – neurózy, psychopatie, oligofrenie, psych. Úchylky

 

Neurózy
-narušuje běžné mezilidské vztahy
-opakovaně vyvolává konflikty -> neadekvátní rce.
-záchvat, opakované bolesti hlavy, únava, nutkavé myšlenky
– jen při pomyšlení, že se má s někým setkat, už má špatnou náladu
-afektové reakce
typy:

 1. Neurostemie
  -nejlehčí průběh
  -zvýšená únava, poruchy činnosti vnitřních orgánů
  -uvědomuje si a dá se to zvládnout
 2. Hysterie
  -stav, kdy dochází k výkyvům v emociální činnosti spojené s fantazií
  -90% dominantní u žen
  -centrem pozornosti, nekritický ke své osobnosti
  -zvýšená citlivost
  -hraje roli člověka s kladnými vlastnostmi, obětování->dojde k afektu, po afektu neví co říkala-> ví to, ale nechce to zlepšit
 3. Psychopatie
  -psychopat
  -viditelná na první pohled „podivín“
  -touha po moci vládnout
  -silné sexuální zážitky
  -znásilnění, únos, ublížení na zdraví, fetišismus
  -porucha citů
  !nebezpeční – nadprůměrně inteligentní člověk -> rafinovanost (mají vše připravené, nechtějí se léčit, uvědomují si to

 

Úchylky
– vrozené
-v období puberty
-některé jsou nebezpečné víc, některé míň
-léčení dlouhodobé-> v ústavech

 

Člověk v náročných situacích

Stres
Deprese
Deprimace
Frustrace

Ego-obranné mechanismy

 1. Agrese
  a)verbální- u dívek
  b)neverbální- fyzické útoky
 2. Projekce
  -hledání viny někde jinde
  -obviňujeme lidi, u kterých víme, že nám to odpustí
 3. Sublimace
  -náhrada činnosti, která mi nejde, za tu co mi jde
 4. Únik
  hledám něco, čím to můžu nahradit, abych tomu unikl
 5. Identifikace
  -naplňování snů, přání, přes jiného clověka
  -rodiče->děti
 6. Regrese
  -návrat do předcházející etapy života
  -tam kde mi bylo nejlépe
  =infantilismus – u dospělých
 7. Stereotypizace
  -něco osvědčeného používám pořád a na všechno

 

Psychohygiena – najít si čas na sebe
Další podobné materiály na webu: